Pårørende

Støtte til pårørende

Øg støtten med "Charter for pårørende"

Ældre Sagen har sammen med foreningen Pårørende i Danmark udviklet et charter, der skal være med til at forbedre vilkårene for 750.000 pårørende.

Ældre Sagen ønsker bedre vilkår for, at pårørende kan leve gode liv og passe godt på sig selv, samtidig med at de hjælper en, der står dem nær.

Derfor har vi i samarbejde med foreningen Pårørende i Danmark udviklet "Charter for Pårørende", som beskriver 10 forudsætninger for et godt liv som pårørende.

"Charter for Pårørende" skal:

 • Hjælpe pårørende med at lære at passe godt på sig selv
 • Hjælpe frontmedarbejderne med at forstå pårørendes situation bedre
 • Hjælpe kommunernes og regionernes udviklingskonsulenter og embedsmænd med at skabe rammer og tilbud, som kan støtte pårørende.
 • Hjælpe politikerne med at få øje på pårørendes store indsats og med at arbejde for et mere pårørendevenligt samfund

Et godt liv som pårørende forudsætter:

 1. At pårørende får mulighed for at leve så normalt et liv som muligt
  Det betyder, at pårørende tilbydes tilstrækkelig praktisk hjælp til at kunne opretholde et godt familieliv.
 2. At pårørende bliver lyttet til og oplever, at deres mening og behov tages alvorligt
  Det betyder, at pårørende fx kan deltage i samtaler med fagpersoner, der aktivt efterspørger viden fra pårørende.
 3. At pårørendes indsats bliver værdsat og respekteret
  Det betyder, at fagpersoner møder pårørende med anerkendelse og lydhørhed.
 4. At myndigheder og fagpersoner er interesserede i pårørendes ve og vel
  Det betyder, at pårørende kan få en samtale med praktiserende læge, visitator mv. om, hvordan situationen påvirker dem.
 5. At der findes trygge alternativer til pårørendes hjælp
  Det betyder, at pårørende kan have tillid til, at andre træder til, hvis de selv ikke kan eller vil påtage sig en opgave.
 6. At pårørende har mulighed for at holde en pause og gøre noget godt for sig selv
  Det betyder, at der er tilstrækkelig fleksibel og tryg aflastning, så pårørende kan fokusere på sig selv og lade batterierne op.
 7. At pårørende kan få viden om, hvordan sygdommen påvirker dem
  Det betyder, at pårørende bliver informeret om, hvor krævende plejen kan blive.
 8. At pårørende har mulighed for at møde andre i samme situation
  Det betyder, at pårørende tilbydes et netværk med andre pårørende
 9. At pårørende nemt kan komme i kontakt med myndigheder og medarbejdere
  Det betyder, at konsultationer, behandlinger, indlæggelser mv. planlægges, så det forstyrrer arbejde og øvrige forpligtigelser mindst mulig.
 10. At pårørendes arbejde ikke påvirkes mere end højst nødvendigt
  Det betyder, at arbejdspladsen er forstående over for pårørendes situation og fx tilbyder fleksible arbejdstider.

Læs: Skriv pårørende ind i serviceloven 

Læs også: Undersøgelse om pårørende 2017

"Charter for Pårørende"

Pårørende i Danmark og Ældre Sagen ønsker bedre vilkår for, at pårørende kan leve gode liv og passe godt på sig selv, samtidig med at de er aktive pårørende. Derfor har vi udviklet dette "Charter for Pårørende", som beskriver forudsætningerne for et godt liv som pårørende.

Download

Sidst opdateret 02.09.2019