Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre. Pas godt på de pårørende.

Pårørende

Pas på de pårørende

Ældre Sagen kæmper for at passe godt på de pårørende. Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre.

Pårørende yder et meget vigtigt bidrag med at hjælpe svækkede eller syge familiemedlemmer. Hjælpen kan betyde, at svækkede ældre kan opretholde et værdigt og meningsfuldt liv på trods af sygdom.

De fleste pårørende hjælper gerne, når der er brug for det. Men mange føler ikke, at de bliver anerkendt, inddraget og støttet i deres indsats. 

Det er Ældre Sagens mærkesag, at pårørende kan leve gode liv og passe godt på sig selv, samtidig med med at de er aktive pårørende.

Ældre Sagen opfordrer politikere til at skrive støtte til pårørende ind i serviceloven. Det skal forpligte kommunerne til at udarbejde konkrete tilbud om støtte, aflastning og rådgivning af pårørende.

Læs også: Skriv støtte til pårørende ind i serviceloven

Charter for pårørende

Mange pårørende oplever, at det er svært at få kontakt til myndigheder og medarbejdere. De savner anderkendelse og lydhørhed, og deres viden om deres nærmeste bliver ofte heller ikke brugt nok.

En del pårørende oplever også, at det kan være forbundet med store omkostninger socialt, økonomisk, arbejds- og helbredsmæssigt at hjælpe.

Ældre Sagen har derfor sammen med Pårørende i Danmark udviklet ”Charter for Pårørende”, som beskriver forudsætningerne for et godt liv som pårørende.  Charteret skal både hjælpe pårørende med at passe godt på sig selv og give politikere, kommuner, regioner og virksomheder forståelse for pårørendes indsats og behov.

Læs også: Øg støtten med "Charter for Pårørende"

Ansæt pårørendevejledere

En måde kommunerne kan understøtte pårørende på er ved at ansætte pårørendevejledere. Vejlederne kan rådgive pårørende, så de passer på sig selv, når de passer på deres svækkede familiemedlemmer.

Pårørende er en stor ressource for samfundet og sparer hvert år kommunerne og regionerne for rigtig mange penge. Svækkede ældre uden pårørende modtager nemlig mere hjemmehjælp, går oftere til læge og er indlagt på sygehus i længere tid.

Læs også: Kommuner bør ansætte pårørendevejledere

900.000 er pårørende 

Hver femte af os er pårørende. Det svarer til cirka 900.000 danskere. 

Ældre Sagen gennemførte i 2016 en undersøgelse blandt næsten 1300 ægtefæller eller samlevere til modtagere af hjemmehjælp. Undersøgelsen viser, at næsten hver fjerde ægtefælle til en hjemmehjælpsmodtager hjælper 6 timer eller mere dagligt. Og 57 % er alene om at hjælpe ægtefællen.

Hjælpen omfatter en lang række opgaver såsom hjælp til at spise, personlig pleje og kontakt til myndigheder.

Det tærer på det normale familieliv, og mange har brug for viden, støtte og redskaber. Men 60 % af ægtefæller til hjemmehjælpsmodtagere kender ikke tilbud om støtte.

Læs også: Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere, 2016

Individuelle grænser for hjælp fra pårørende

Ældre Sagen mener, at det er et individuelt anliggende, hvor meget pårørende kan og vil hjælpe ældre familiemedlemmer. Ligesom det er op til den enkelte ældre, hvor meget hjælp man vil modtage fra sin familie.

Der er grænser for hvilke opgaver de pårørende skal hjælpe med. Det er Ældre Sagens holding, at fx personlig pleje og behandling er professionelle opgaver, som bør varetages af kompetente medarbejdere i ældreplejen og på hospitalerne.

Læs også: Grænser for pårørendes indsats

Sidst opdateret 17.01.2017