Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere

Formålet med undersøgelsen er at belyse, den hjælp og støtte ægtefæller/samlevere til hjemmehjælpsmodtagere yder, samt hvordan dette påvirker ægtefællen/samleveren. Derudover er der spurgt til behov for støtte og kontakten til hjemmeplejen.
Undersøgelsens målgruppe er ægtefæller/samlevere til hjemmehjælpsmodtagere, som i 2015 var visiteret til hjemmehjælp, i form af personlig pleje evt. i kombination med praktisk hjælp. Ægtefællen/samleveren kan selv være visiteret til praktisk hjælp. Hjemmehjælpsmodtagerne er afgrænset til personer over 64 år, mens der ikke har været aldersbegrænsning for ægtefæller/samlevere.

Pas på de pårørende

Ældre Sagen kæmper for at passe godt på de pårørende. Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre.

Læs mere om mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 08.04.2024