Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Etablering af Nævnet for sundhedsapps

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (bl.a. etablering af Nævnet for sundhedsapps)

Ældre Sagen er overordnet set meget positive over for initiativet til at skabe overblik over de mange sundhedsapps, der er adgang til, og som løbende kommer til. Det er vores opfattelse, at det efterspørges blandt både patienter og sundhedspersoner og derfor møder initiativet et reelt behov.

Vi mener samtidig, at det er et meget ambitiøst initiativ, der kræver en nærmere overvejelse af sammensætning af nævnet, og hvilke faglige kompetencer der skal være repræsenteret. Vi anbefaler endvidere, at det nøje vurderes, hvilke kriterier nævnet skal lægge vægt på ved behandlingen af en godkendelse samt en afgrænsning af, hvad nævnet skal være i stand til at tage stilling til. Dette uddybes nærmere i høringssvaret.

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 23.10.2023