Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

6 veje til øget samarbejde med pårørende

Samarbejdet mellem pårørende og den offentlige ældrepleje skal forbedres. Pårørende skal inddrages mere og samarbejdet skal styrkes i fremtidens ældrepleje.

I efteråret 2020 holdt regeringen, Ældre Sagen, FOA og KL et Ældretopmøde, hvor ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer, forskere, frivillige og andre blev inviteret til at deltage i en idéudvikling om en ny fælles retning for ældreplejen.

Efter Ældretopmødet blev der i december 2020 nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et nyt koncept for inddragelse af og samarbejde med pårørende.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra patient-, pårørende-og ældreorganisationer; medarbejdere og ledere i ældreplejen, og pårørende til ældre, der modtager pleje.

6 anbefalinger til at inddrage pårørende

Arbejdsgruppens udmelding er, at pårørende skal inddrages bedre for at sikre en god og værdig ældrepleje.

Gruppens 6 anbefalinger til at inddrage pårørende
  1. Det skal stå i Service og sundhedsloven at pårørende skal inddrages, så pårørendesamarbejdet kan blive en del af kerneopgaven i hverdagen
  2. Der skal oprettes en vidensbank / en samlet indgang til metoder og værktøjer, der kan hjælpe medarbejdere og ledere med at styrke inddragelse af pårørende i ældreplejen.
  3. Det skal gøres obligatorisk for alle medarbejdere at få kompetencer i pårørendeinddragelse og samarbejde.
  4. Der skal udvikles metoder og redskaber til pårørendeinddragelse med særligt fokus på hjemmeplejen, da det er meget begrænset, hvad der findes af erfaringer i hjemmeplejen i dag.
  5. Center for værdig ældrepleje skal have mulighed for at gennemføre rejseholdsforløb i samtlige kommuner i Danmark med fokus på pårørendeinddragelse.
  6. Alle kommuner skal arbejde med at etablere fora til organisatorisk inddragelse af  pårørende. Pårørende inddrages i arbejdet, og formen kan være en bestyrelse, bruger-/pårørenderåd og/eller jævnlige dialogmøder.  

Læs mere i "Veje til inddragelse og samarbejde med pårørende"

Sidst opdateret 15.06.2023