Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Pårørende gør en stor indsats

Vi hjælper i vidt omfang ældre familiemedlemmer, som har brug for hjælp, viser Ældre Sagens pårørendeundersøgelse.

 

I 2015 fik Ældre Sagen foretaget en undersøgelse blandt voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere om børnenes hjælp til deres aldrende forældre.

  • Ifølge undersøgelsen hjælper 83 procent af de adspurgte et familiemedlem, som modtager hjemmehjælp. 
  • En fjerdedel hjælper tre-fire gange om ugen eller oftere.
  • 45 procent hjælper en-to gange om ugen.

Læs også: Grænser for pårørendes indsats

Hjælpen omfatter en lang række praktiske opgaver såsom rengøring og tøjvask.

De fleste står også for kontakt med myndigheder, transport og hjælper med at styre økonomien.

Påvirker helbredet

59 % af de voksne børn oplever, at hverdagen bliver mere presset på grund af, at de hjælper.

43 % oplever at det psykiske helbred påvirkes, og 40 % oplever, at det i en eller anden grad er sværere at få tid til fritidsinteresser.

35 % oplever, at det er sværere at få tid til venner/anden familie.

23 % oplever en påvirkning af deres fysiske helbred i en eller anden grad.

Påvirker arbejdsindsatsen

68 pct. af de adspurgte er erhvervsaktive. Det betyder, at de skal have arbejde, familie og omsorg for den ældre slægtning til at hænge sammen i hverdagen.

De mange hjælpeopgaver og arbejdsopgaver påvirker de pårørendes arbejdsliv.

29 % af de adspurgte har sagt nej til nye arbejdsopgaver.

45 % har koncentrationsbesvær på arbejdet.

Om pårørendeundersøgelsen

Ældre Sagens pårørendeundersøgelser fra 2015 blev udført af Danmarks Statistik og omfattede interview med 920 personer i alderen 18-64 år, som alle har forældre over 64 år, der modtager hjemmehjælp.

Læs også: Ældre Sagens pårørendeundersøgelse 2015

Download grafik

Download grafikken og syv andre diagrammer fra "Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere".
Download

Sidst opdateret 17.10.2023