Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Ensomt når ægtefællen bliver syg

54 pct. føler sig alene, når den, de lever sammen med, bliver syg og afhængig af hjælp fra andre.

Pårørende føler sig ofte alene med et stort ansvar i forhold til at hjælpe ægtefællen, når sygdom rammer.

  • 57 pct. står alene med opgaven om at hjælpe deres partner.
  • Over halvdelen oplever, at ændringer i ens syge ægtefælles personlighed efter sygdom, ændrer deres mulighed for at omgås andre mennesker.

Ægtefæller føler sig ofte alene med ansvaret for at klare mange ting, som man tidligere var to om, og de skal træffe mange beslutninger på den syges vegne.

Samtidig ændrer forholdet til ægtefællen sig fra et ligeværdigt samvær til at handle om, at den raske person skal hjælpe den anden med at håndtere en række praktiske opgaver og navigere i alle forandringerne og de mange udfordringer, der ofte følger med, når sygdom rammer.

Er man alene om at hjælpe, bliver det sværere at komme ud blandt andre, viser Ældre Sagens undersøgelser.

Tilbud om aflastning eller afløsning
Kommuner har tilbud om aflastning eller afløsning, så pårørende kan få ladet batterierne op og få tid til at gøre ting på egen hånd, mens andre passer på ens svækkede familiemedlem.

Ældre Sagen har også demensafløsere, pårørendetjeneste og besøgsvenner, der kan give pårørende en pause i hverdagen.

Læs mere om muligheden for demensafløsere

Læs mere om muligheden for besøgsvenner

Desuden kan netværk med fx andre ægtefæller til sygdomsramte være en stor hjælp til at komme ud. I samvær med andre pårørende kan man få drøftet det, der tynger.

Mange kommuner har tilbud om cafeer og netværk for pårørende. Nogle kommuner tilbyder også individuelle samtaler med en pårørendevejleder.

Læs også: Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere, 2016.

Download grafik

Download grafikken og syv andre diagrammer fra "Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere".
Download

Sidst opdateret 07.02.2024