Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Det påvirker arbejdet at være pårørende

Som pårørende er det svært at koncentrere sig og sige ja til nye udfordringer på jobbet. Nogle er nødt til at gå ned i arbejdstid.

Hele 68 pct. af pårørende er erhvervsaktive.

Det betyder, at de skal have arbejde, familie og omsorg for den ældre slægtning til at hænge sammen i hverdagen.

Hjælp har ofte negative konsekvenser
Og det kan være svært, viser Ældre Sagens pårørendeundersøgelse om voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere fra 2015:

  • 36 pct. af de adspurgte oplever, at det påvirker dem negativt at hjælpe. Hver tiende i undersøgelsen er gået ned i tid for at kunne tage sig af omsorgsopgaver som pårørende.
  • Omkring en tredjedel har sagt nej til nye opgaver på jobbet af samme grund.
  • En femtedel angiver, at de har mistet indtægt på grund af omsorgsopgaver.
  • Næsten halvdelen har oplevet koncentrationsbesvær på arbejdet på grund af omsorgsopgaver.
  • 23 pct. er blevet fysisk syge af at hjælpe en nær slægtning.

Når pårørende bliver syge, kan det betyde, at den svækkede mister en vigtig hjælpekilde, og at samfundet skal tage sig af to personer i stedet for en.

Om pårørendeundersøgelsen

Ældre Sagens pårørendeundersøgelser fra 2015 blev udført af Danmarks Statistik og omfattede interview med 920 voksne i alderen 18-64 år, som alle er børn af hjemmehjælpsmodtagere over 64 år.

Læs pårørendeundersøgelsen: Voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere 2015

Download grafik

Download grafikken og syv andre diagrammer fra "Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere".
Download

Sidst opdateret 17.10.2023