Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Tjen 122.004 kr. uden at påvirke din folkepension

Som folkepensionist kan du i 2021 tjene 122.004 kr. pr. kalenderår, uden at du bliver sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent. Men arbejdsindtægten har betydning for din boligydelse.

 

Beløbet på de 122.004 kr. pr. kalenderår er før skat, og efter at dit AM-bidrag fratrukket. Du skal betale skat inkl. AM-bidrag af hele din arbejdsindtægt.

Så længe din årlige arbejdsindtægt er under de 122.004 kr., påvirker arbejdsindtægten ikke dit pensionstillæg eller din personlige tillægsprocent.

Læs artiklen: Arbejd skattefrit på pension

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Dit fradrag er personligt

De 122.004 kr. om året gælder for de indtægter, du selv har ved personligt arbejde. Det vil sige lønarbejde og indtægt ved personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Din ægtefælle eller samlever kan ikke få del i dit fradrag.

Fradraget gælder et kalenderår

Fradraget på de 122.004 kr. gælder for et helt kalenderår. Det er uden betydning, om du har en løbende indtjening over hele året, eller du tjener alle pengene på to måneder.

Du kan tjene 122.004 kr. på et år, før din arbejdsindtægt indgår i beregningen af pensionstillæg og din personlige tillægsprocent.

Det år du bliver folkepensionist

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for det år, hvor du bliver folkepensionist.

Fradraget bliver justeret i forhold til, hvor mange måneder du er på folkepension i det kalenderår. Hvis du fx er på folkepension i 4 måneder, er dit fradrag i det kalenderår 40.668 kr.

Læs mere om beregning af pensionstillægget i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" 

Hvis du får boligydelse

Har du indtægt fra et arbejde, vil indtægten indgå i beregning af din boligydelse. Det gælder også, hvis din indtægt er under 122.004 kr. om året.

Læs artiklen: Personlige tillæg

Indtægt over 348.700 kr. i 2021

Tjener du mere end 344.600 kr. om året ved personligt arbejde, bliver grundbeløbet i folkepensionen sat ned. Her gælder fradraget på 122.004 kr. ikke.

Har du en arbejdsindtægt på over 344.600 kr. før skat, men efter AM-bidrag er trukket fra, så bliver dit grundbeløb sat ned med 30 procent af den del af indkomsten, der overstiger 344.600 kr. Det gælder både gifte, samlevende og enlige. 

Læs mere om beregning af folkepensionens grundbeløb i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 09.11.2021