Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Varmetillæg satser 2021 – tilskud til varme

Med varmetillæg får du et tilskud til dine varmeudgifter. Se satserne og hvordan du søger.

 

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter. Det kan være til gas, el, olie eller andre slags brændsel.

Hvor meget kan jeg få i varmetillæg?

Du får ikke dækket alle dine udgifter til varme. Du skal selv betale en del af udgifterne. Der er et loft over, hvor stor en varmeudgift, du kan få varmetillæg til.

Hvor meget du kan få i varmetillæg afhænger blandt andet af det, der hedder den personlige tillægsprocent.

Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Læs mere om tillægsprocenten i håndbogen ”Værd at vide”

Sådan beregnes dit varmetillæg

Varmetillæg, der er et skattefrit beløb, beregnes ud fra et gennemsnit af tre års dokumenterede varmeudgifter. Hvis det ikke findes, regner man ud fra to eller et år.

Varmetillægget beregnes ud fra forventede varmeudgifter, hvis du fx er ny lejer.

Du skal have en tillægsprocent over 0 for at få udbetalt varmetillæg. Din formue har ingen betydning. Varmetillægget udbetales sammen med pensionen.

VARMETILLÆG SATSER 2021
Varmetillæg Enlige Gifte/samlevende
Fuld egenbetaling til varmeudgiften på  5.400 kr.  8.100 kr.
Tilskud til 3/4 af varmeudgiften mellem  5.401 kr. og 13.600 kr.  8.100 kr. og 13.600 kr.
Tilskud til 1/2 af varmeudgiften mellem  13.601 kr. og 18.200 kr.  13.601 kr. og 18.200 kr.
Tilskud til 1/4 af varmeudgiften mellem  18.201 kr. og 22.500 kr.  18.201 kr. og 22.500 kr.
 Maksimalt varmetillæg  9.524 kr.  7.499 kr.
Beløbet skal deles med 12  794 kr. pr. md.  625 kr. pr. md.

 

Læs mere om beregning og takster i håndbogen "Værd at vide"

Udbetaling Danmark vurderer hvert år omkring årsskiftet, om du stadig har ret til varmetillæg. Udbetaling Danmark foretager en ny beregning ud fra de nye takster for varmetillægget og ud fra din forskudsopgørelse hos skat. Det sker automatisk.

Søg om varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg på Borger.dk. Her skal du vedhæfte dine varmeregnskaber for de sidste tre år. Det er en god ide at have det klar, inden du begynder med ansøgningen.

Du kan ringe til Udbetaling Danmark og få hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. 

Læs også: Bliv undtaget for digital selvbetjening

Du får et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvordan dit varmetillæg er beregnet, hvis du opfylder betingelserne for varmetillæg.

Er der tale om et afslag, får du et afgørelsesbrev fra Udbetaling Danmark med en begrundelse.

Du skal have svar på din ansøgning hos Udbetaling Danmark senest otte uger, efter de har modtaget ansøgningen. I gennemsnit tager behandlingen cirka tre uger.

Søg om varmetillæg på Borger.dk

Hvis din situation ændrer sig

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og det har betydning for dit varmetillæg. Det kan fx være, hvis du flytter. Eller hvis du bliver enlig eller gift.

Som udgangspunkt skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de indkomster, du skal betale skat af i Danmark, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

Sidst opdateret 08.04.2021