Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Sådan opretter du et testamente

Artiklen kort

Opret et testamente

Få styr på din arv og tag stilling til, hvordan arven skal fordeles med et testamente.

Der er fire forskellige typer testamente: Vidnetestamente, Notartestamente, Løsøretestamente og Nødtestamente.

Med et vidne- eller notartestamente tager du stilling til, hvordan værdierne i det samlede bo skal fordeles. Løsøretestamente handler kun om fordelingen af indbo og øvrige effekter. Nødtestamentet kan oprettes i en akut nødsituation og maksimalt er gyldigt i tre måneder.

Hvis du ønsker at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente, anbefaler Ældre Sagen, at du får hjælp af en advokat til at skrive testamentet.

Som medlem af Ældre Sagen kan du få en rabat ved at benytte programmet MitTestamente.

Læsetid 2-3 minutter

__________________

Et testamente er relevant for dig, hvis du ønsker, at arven efter dig skal fordeles på en anden måde end arveloven bestemmer.

Det kan for eksempel være, at du ikke er gift men bor sammen med en. Din samlever vil kun arve dig, hvis du opretter et testamente til fordel for din samlever.

Læs mere om arveloven i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Få et overblik

Før du opretter et testamente, vil det hjælpe dig, hvis du har dannet dig et overblik over din formue, gæld, familieforhold, og hvem, du ønsker, skal arve dig.

Du kan eventuelt bruge afklaringsprogrammet ”Mit testamente”.

Læs mere på www.mittestamente.dk

Beslut dig for hvilken type testamente, du vil oprette

Når du har dannet dig et overblik, skal du beslutte dig for hvilken type testamente, du vil oprette. I det følgende guider vi dig gennem fire forskellige typer testamente:

  • Vidnetestamente
  • Notartestamente
  • Løsøretestamente
  • Nødtestamente

Vidnetestamente

Du kan oprette et vidnetestamente. Det betyder, at du skal have to vidner til at skrive under på, at du er ved dine fulde fem og forstår konsekvensen af oprettelsen af testamentet, efter testamentet er skrevet.

Vidnerne må ikke have nogen interesse i, at du opretter testamentet.

Et vidnetestamente opbevarer du selv på en forsvarlig måde. Testamentet bliver ikke automatisk sendt til skifteretten, så du bør fortælle dine arvinger, hvor testamentet er gemt, så de kan sende det til skifteretten, når du er afgået ved døden.

Notartestamente

Du kan også oprette et notartestamente. Det betyder, at du, efter testamentet er skrevet, skal bestille tid ved notaren i den skifteret, hvor du hører til og skrive dit testamente under foran notaren. Notaren påser, at du er ved dine fulde fem og forstår konsekvensen af oprettelsen af testamentet.

Find nærmeste notar på www.domstol.dk

Det koster 300 kroner at få notarens påtegning på testamentet.

Et notartestamente gemmes i Centralregisteret for Testamenter og vil blive sendt til skifteretten automatisk, når du er afgået ved døden. Derfor anbefaler Ældre Sagen, at du opretter et notartestamente fremfor et vidnetestamente.

Læs mere om vidne- og notartestamenter i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Løsøretestamente

Du kan oprette et løsøretestamente, hvis du udelukkende er interesseret i, hvordan dit almindelige indbo og personlige effekter skal fordeles.

Ved sådan et testamente behøver du hverken vidner eller notar til at skrive under. Du kan blot skrive dine ønsker på et papir, som du underskriver og daterer.

Som ved vidnetestamenter skal du selv opbevare løsøretestamentet på en forsvarlig måde.

Nødtestamente

Hvis du kommer i en nødsituation og har akut behov for at oprette et testamente, kan du oprette et nødtestamente. Et nødtestamente kan oprettes på hvilken som helst måde, fx ved e-mail, sms, på en lap papir eller andet.

Et nødtestamente er maksimalt gyldigt i tre måneder efter ophøret af nødsituationen. Hvis man fortsat lever efter 3 måneder, skal man derfor gentage sine ønsker i et notar- eller vidnetestamente.

Er der behov for at hyre en advokat?

Hvis du ønsker at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente, anbefaler Ældre Sagen, at du får hjælp af en advokat til at skrive testamentet, så du sikrer dig, at det, du skriver i testamentet, kan lade sig gøre, når du er afgået ved døden.

Men det er ikke et krav, at du bruger en advokat.

Som medlem af Ældre Sagen kan du få en rabat ved at benytte testamentsprogrammet MitTestamente, hvor advokat Ulrik Grønborg i Aarhus skriver testamentet. Prisen for medlemmer er 2.950 kroner.

Læs mere på www.mittestamente.dk

Hvis du ønsker at benytte en advokat i dit lokalområde, kan du finde frem til advokater i dit lokalområde, som har speciale i ”arv og dødsbo” og ”familie- og personret” ved at benytte Advokatnøglen på Advokatsamfundets hjemmeside.

Læs mere på www.advokatnoeglen.dk

I Ældre Sagen anbefaler vi altid, at du kontakter et par advokater og indhenter flere tilbud – som hvis det var en håndværker, du skulle hyre.

Læs mere om at oprette testamente i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Hvis du vil ændre dit testamente

Forandringer i livet kan gøre, at du får behov for at ændre dit testamente. Hvis det ikke er gjort uigenkaldeligt, kan du frit ændre eller tilbagekalde testamentet på samme måde, som du oprettede det.

Hvis testamentet er oprettet i fællesskab med en anden, fx en ægtefælle, skal det dog fremgå af testamentet, hvis den længstlevende skal have mulighed for at ændre det.

Rådgivning om testamente

Hvis du har spørgsmål om arv og testamente, er du altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens telefoniske rådgivning og få en snak med en af vores jurister, som har mange års erfaring indenfor arv og testamente.

Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få rådgivning.

Kontakt rådgivningen

Sidst opdateret 03.01.2024