Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Undgå overraskelser i uskiftet bo – tjek dine ejendomsskatter

Tjek, om du bliver opkrævet korrekt for ejendomsskat, når du sidder i uskiftet bo med fast ejendom.

Hvis du har mistet din ægtefælle og sidder i det, der kaldes uskiftet bo med en fast ejendom, anbefaler Ældre Sagen, du tjekker din forskudsopgørelse en ekstra gang.

Du hæfter fuldt ud for ejendomsskatterne i den faste ejendom. Du skal altså opkræves ejendomsskatter for 100% ejerskab af ejendommen.

Men i Ældre Sagens telefoniske rådgivning har vi hørt om flere, der sidder i uskiftet bo, som ikke er blevet opkrævet ejendomsskatter for ejerandele, de har overtaget efter en afdød ægtefælle – selv om man hæfter for dem.

Hvis du ikke bliver korrekt opkrævet, kan du risikere at få en restskat, du skal betale næste år, når du får årsopgørelsen. Derfor er det vigtigt at få rettet fejlen med det samme i forskudsopgørelsen, så du fra nu af betaler det rigtige beløb.

Sådan skal du gøre

 1. Tjek din forskudsopgørelse og find ud af, om du bliver opkrævet ejendomsskatter for hele ejendommen – ikke kun din andel.
 2. Hvis du opkræves korrekt, behøver du ikke gøre mere udover at tjekke dine rentefradrag – se nederst i artiklen.
 3. Hvis du ikke opkræves ejendomsskatter for hele ejendommen, skal du gøre følgende:

Ved fejl i grundskyld:

 1. Du kan enten kontakte din kommune for at få rettet, det der hedder Ejerfortegnelsen. Du skal sende en kopi af skifteretsattesten. Der er ingen registreringsafgift for denne rettelse.
 2. Eller du kan få tinglyst skifteretsattesten vedr. det uskiftede bo på ejendommen i Tinglysningssystemet, så du bliver registreret ejer af hele ejendommen. Det koster et gebyr på 1.850 kr. plus evt. betaling til en advokat, hvis du har brug for hjælp til tinglysningen.
 3. Herefter (efter trin 1 eller 2) modtager du et brev om, at der er ændringer til din grundskyld/forskudsopgørelse. Ændringerne skal du enten selv godkende ved at logge på Skat.dk, eller du kan få hjælp til godkendelsen hos enten Vurderingsstyrelsen på telefon 7222 1616 eller Skats dødsboafdeling på telefon 7222 2822.

Ved fejl i ejendomsværdiskat:

Kontakt Vurderingsstyrelsen på 7222 1616 eller Skats dødsboafdeling på telefon 7222 2822 og få hjælp til at rette din forskudsopgørelse vedr. ejendomsværdiskat.

Kontakt for hjælp

 • Vurderingsstyrelsen: tlf. 72 22 16 16
 • Skats dødsboafdeling: tlf. 72 22 28 22
 • Ældre Sagens rådgivning: 70 89 00 81

Tjek også dine rentefradrag

Hvis du betaler renter på lån i ejendommen, skal du også sikre, at du får det fulde rentefradrag:

 1. Gennemgå din årsopgørelse for at sikre, at der er registreret fradrag for alle renteudgifter.
 2. Kontakt din bank eller kreditforening, hvis ikke alle renteudgifter er registreret.
 3. Bed om at blive noteret som enedebitor, så du får det fulde fradrag.

Læs også: Tænk frem – hvordan vil du bo når du bliver ældre?

Sidst opdateret 01.07.2024