Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

5 skifteformer – sådan behandles dødsbo

Som pårørende skal du kort tid efter et dødsfald forholde dig til behandlingen af boet og fordelingen af arven. Vi guider dig igennem processen, regler og valg af skifteform.

Læsetid 5-10 minutter

_________________

Hvis du lige har mistet et menneske tæt på dig, står du måske i den situation, at du skal forholde dig til jura og regler i forhold til, hvad der skal ske med den afdødes ejendele – det man kalder dødsboet.

Dødsboet er alle de ejendele, værdier og gæld som et menneske efterlader, når han eller hun dør. Summen af alle værdier minus den afdødes gæld udgør dødsboets værdi.

Få rådgivning til at håndtere dødsboet

Som arving skal du ofte være med til at beslutte, hvad der skal ske med den afdødes ejendele og værdier.

Det kan være overvældende. Både på grund af det følelsesmæssige, der kan være forbundet med at tage afsked, men også fordi, der er mange – muligvis nye – juridiske begreber, du skal forholde dig til.

I Ældre Sagen har vi jurister, der rådgiver om, hvad du skal gøre, når et menneske tæt på dig dør.

Herunder vil vi prøve at guide dig igennem processen og de forskellige måder, den afdødes ejendele kan håndteres på.

Lægen udsteder dødsattest

Når et menneske dør, foretager en læge det, man kalder et ligsyn. Ligsynet har til formål, at en fagperson sikrer sig, at personen med sikkerhed er død. Bagefter udfylder lægen en dødsattest elektronisk.

Det er den afdødes egen læge eller en lægevagt, der udfylder dødsattesten, hvis dødsfaldet er sket derhjemme. Hvis personen dør på et sygehus, er det en læge derfra, der udfylder dødsattesten. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Bedemanden eller en pårørende, skal, så hurtigt det er muligt efter dødsfaldet, indgive en dødsanmeldelse, hvor I oplyser, om der skal foregå en begravelse eller ligbrænding.

Læs mere om dødsanmeldelse i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" 

Dødsanmeldelsen skal indgives til det, der formelt kaldes begravelsesmyndigheden, og det vil typisk være kirkekontoret.

På dødsanmeldelsen skal der noteres en kontaktperson. Det kan være dig eller en anden nær pårørende til den afdøde.

Læs mere om, hvad du skal huske efter et dødsfald

Sådan besluttes skifteformen

Efter dødsfaldet vil skifteretten skrive til dig, hvis du er noteret som kontaktperson. For nogle er det overvældende at modtage breve, der handler om den afdødes ejendele mv. – for andre er det okay.

I brevet, som du modtager som digital post, vil skifteretten bede dig om at ringe til dem om nogle uger. Skifteretten vil orientere dig om de forskellige måder, dødsboet kan håndteres på – det man kalder skifteform – altså hvordan og hvornår ejendele, penge osv. kan fordeles.

At skifte boet betyder, at boet skal deles mellem jer arvinger. Skifteretten kontrollerer, at det bliver fordelt korrekt.

Der er fem forskellige måder, som et dødsbo kan blive behandlet/skiftet på.

Skifteformer

  1. Boudlæg
  2. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv
  3. Uskiftet bo
  4. Privat skifte
  5. Offentligt skifte med bobestyrer (også kaldet bobestyrerbo).

Det er skifteretten i den retskreds, hvor den afdøde boede, der skal sikre, at dødsboet bliver gjort op eller skiftet.

I vil formentlig lave en aftale over telefonen om, hvordan dødsboet skal håndteres. Et fysisk møde vil normalt kun komme på tale i særlige tilfælde, fx hvis kontaktpersonen beder om det.

Skifteretten beslutter ud fra de konkrete forhold omkring dødsboet – og efter dialog med arvingerne om deres ønsker – hvordan boet skal behandles.

Skifteretten har en række blanketter og vejledninger til de forskellige typer af dødsboer.

Se og download blanketter på www.domstol.dk

Ved dødsfald efter den 15. november 2022, skal skifterettens nye skifteportal www.minskiftesag.dk anvendes. Her bliver krav i boet anmeldt og boets tilgodehavender registreret. Du skal derfor huske at holde dig orienteret på www.minskiftesag.dk.

Log på www.minskiftesag.dk (kræver MitID)

Sidst opdateret 01.07.2024