Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Hvis I overvejer privat skifte af et dødsbo

Inden I vælger privat skifte, skal I overveje grundigt, om der er udsigt til, at ejendommen kan blive solgt inden for et år efter dødsfaldet.

Artiklen kort

Privat eller offentlig skifte af dødsbo

Inden du vælger privat skifte, skal du overveje om en eventuel ejendom kan blive solgt inden for et år efter dødsfaldet, fordi reglerne er, at et privat skiftet bo skal afsluttes senest et år efter dødsfaldet. 

Ved offentlig skifte betaler dødsboet for, at en autoriseret bobestyrer står for behandlingen. Offentligt skiftede boer skal være afsluttet to år efter dødsfaldet.

Har du spørgsmål, kan du altid ringe til Ældre Sagens rådgivningstelefon, hvor du kan få hjælp af vores jurister.

Læsetid 5-10 minutter

__________________

Står du i en situation – måske sammen med andre arvinger – hvor du skal stå for behandlingen af et dødsbo i forbindelse med, at en, du skal arve fra, er død, vil I skulle tage stilling til, om I ønsker det, der hedder privat skifte eller offentlig skifte.

Privat skifte vil sige, at I som arvinger selv står for behandlingen af dødsboet. Ved offentlig skifte betaler dødsboet for, at en autoriseret bobestyrer står for behandlingen.

Betingelserne for privat skifte

For at vælge privat skifte skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Arvingerne er enige om at vælge privat skifte
  • Boet er solvent
  • Den afdøde har ikke udelukket muligheden for privat skifte i sit testamente.
  • Mindst en af arvingerne er myndig og solvent.

Derudover skal én af arvingerne påtage sig at være kontaktperson i forhold til skifteretten. I kan vælge at lade en advokat stå for arbejdet i forbindelse med det private skifte.

Læs også: 5 skifteformer – sådan behandles dødsbo

Læs mere om de forskellige former for skifte i Ældre Sagens håndbog ”Værd at vide”

Privat skifte eller offentlig skifte?

Det har især betydning, om I vælger privat eller offentlig skifte, hvis der indgår fast ejendom i boet.

Overvejer I privat skifte, er der nogle ting, I skal være særligt opmærksomme på.

Fast ejendom skal kunne sælges

Ved privat skifte skal boet være afsluttet senest et år efter dødsfaldet. Hvis der er fast ejendom i boet, skal ejendommen sælges, før boet kan afsluttes.

Når boet er afsluttet, skal der udarbejdes en boopgørelse, som skal indeholde værdien af ejendommen.

Inden I vælger privat skifte, skal I derfor overveje grundigt, om der er udsigt til, at ejendommen kan blive solgt inden for et år efter dødsfaldet.

Frist for indsendelse af boopgørelsen

Senest tre måneder efter fristen for boets afslutning, som er et år efter dødsfaldet, skal I have indsendt boopgørelsen i to eksemplarer til skifteretten, som videresender det ene eksemplar til skattestyrelsen.

Hvis ejendommen ikke er solgt inden for et år

Der er to muligheder, hvis ejendommen ikke er solgt inden for et år efter dødsfaldet, og I derfor ikke kan udarbejde boopgørelsen:

  1. Offentligt skiftede boer skal være afsluttet to år efter dødsfaldet – og altså ikke et år som ved privat skifte. Derfor kan I som arvinger overgive dødsboet fra privat til offentligt skifte, inden 1-årsfristen for privat skifte er udløbet. Det vil kræve, at alle den afdødes værdier (aktiver) skal leveres tilbage til dødsboet – hvis I har fordelt eller på anden måde disponeret over midlerne – fordi de skal indgå i den samlede boopgørelse. Desuden skal I betale løn/salær til bobestyreren.
  2. Med henblik på videresalg kan du, eller en anden arving, også vælge at overtage ejendommen. I anbefales at kontakte en advokat, for at få hjælp til overdragelsen og værdiansættelsen. Udgifterne ved et efterfølgende salg kan ikke fradrages i boet, inden boafgiften beregnes. Hvis ejendommen efterfølgende sælges med gevinst, vil gevinsten blive beskattet, hvis arvingerne ikke har boet i ejendommen, mens de ejede den.

Fordel ikke den afdødes midler før salg af ejendom

Vælger I privat skifte, er det vigtigt, at I som arvinger ikke fordeler eller på anden måde disponerer over den afdødes midler, før I ved, om boet vil kunne afsluttes som privat skifte inden for et år fra dødsfaldet.

For hvis det ikke lykkes, vil midlerne nemlig, som nævnt, skulle tilbageleveres til boet ved et offentligt skifte.

Spørgsmål om arv og testamente

Har du spørgsmål om arv og testamente, er du altid velkommen til at ringe til Ældre Sagens rådgivningstelefon, hvor du kan få hjælp af vores jurister. Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at bruge vores rådgivning.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs mere om formue, arv og testamente i håndbogen ”Værd at vide”

Sidst opdateret 24.01.2024