Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Sådan får dit barn særeje på arven

Ved at oprette et testamente, kan du sørge for, at arven efter dig udelukkende går til dit barn.

Artiklen kort

Sikre dit barn særeje på arven

Arven efter dig vil blive fordelt efter arvelovens regler, hvis der ikke er et testamente.

Ønsker du, at arven efter dig skal være særeje for dit barn, skal du overveje, hvilken type særeje, det skal være. Bliv klogere på reglerne i artiklen herunder.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores gratis telefoniske rådgivning, hvor jurister sidder klar til at hjælpe dig. 

Læsetid 5-6 minutter

_________________

Opretter du ikke et testamente, vil arveloven bestemme, hvordan arven efter dig fordeles. Lader du arveloven bestemme, kan du ikke være sikker på, at arven ikke skal deles mellem dit barn og svigerbarn, hvis de bliver separeret eller skilt.

Boet deles ved skilsmisse

Hvis dit barn bliver skilt eller separeret, skal den formue, dit barn og dit svigerbarn har haft i ægteskabet, som udgangspunkt deles mellem de to.

Det sker ved det, man kalder en bodeling – altså at de to, der er blevet skilt, fordeler boet mellem sig. Det drejer sig både om fx fast ejendom, løsøre og penge.

Hvis du har efterladt arv til dit barn, vil arven indgå i bodelingen mellem dit barn og dit svigerbarn. Så på den måde risikerer du, at dit barn skal dele arven med sin ægtefælle.

Du bestemmer i et testamente

Ved at oprette et testamente, kan du sørge for, at arven efter dig går til dit barn. Du kan med andre ord sørge for, at den arv, du har tiltænkt dit barn, ikke indgår i bodelingen mellem dit barn og svigerbarn – hvis de skulle blive separeret eller skilt. Det gør du ved at vælge, at arven skal være det, der juridisk betegnes som særeje, i dit testamente.

Du kan vælge skilsmissesæreje
Ønsker du, at arven efter dig skal være særeje for dit barn, kan du vælge særejeformen skilsmissesæreje, når du opretter testamentet.

Særejeformen skilsmissesæreje sikrer, at det, der har status som skilsmissesæreje (fx arven efter dig), ikke skal deles med en ægtefælle, som dit barn bliver separeret eller skilt fra.

I tilfældet af dit barn dør før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet (fx arven efter dig) imidlertid automatisk ændret til det, der hedder en delingsformue – det blev før i tiden kaldt fælleseje.

Det betyder, at dit svigerbarn vil arve og beholde råderetten over hele dit barns formue inkl. arven efter dig, hvis dit barn dør før dit svigerbarn.

Når du vælger skilsmissesæreje, får dit svigerbarn mulighed for at sidde i uskiftet bo med arven efter dig. Uskiftet bo betyder, at arven efter dit barn (og arven efter dig) ikke fordeles mellem dit svigerbarn og børnebørn, før dit svigerbarn går bort – dvs. boet skifter ikke hænder.

Læs mere om uskiftet bo i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" i kapitlet om arveloven 

Du kan vælge fuldstændigt særeje

Hvis du derimod vælger, at arven efter dig skal være det, der hedder fuldstændigt særeje, vil arven være særeje både ved separation, skilsmisse plus i det tilfælde, at dit barn dør.

Hvis dit barn dør før dit svigerbarn, vil dit svigerbarn som udgangspunkt arve halvdelen af det fuldstændige særeje, mens dine børnebørn vil arve den anden halvdel af det fuldstændige særeje.

Ved fuldstændigt særeje har dit barns ægtefælle altså ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo med arven, som det er tilfældet, hvis du vælger skilsmissesæreje – midler omfattet af det fuldstændige særeje skal fordeles straks ved arvingens, i dette tilfælde din søns eller datters, død. Dvs. boet skal skifte hænder.

Du kan vælge kombinationssæreje

Hvis du primært ønsker at sikre, at arven skal være særeje for dit barn i tilfælde, at barnets ægteskab måtte ende med separation/skilsmisse, kan du vælge den særejeform, der hedder kombinationssæreje.

Kombinationssæreje er egentlig skilsmissesæreje, der ændres til fuldstændigt særeje, hvis dit barn lever længere end sin ægtefælle.

Kombinationssæreje er dermed en forbedret version af skilsmissesæreje til gavn for dit barn, fordi barnets særeje ikke vil skulle indgå i dit svigerbarns dødsbo.

Kombinationssæreje sikrer særeje ved skilsmisse, men stiller samtidig dit barns ægtefælle gunstigt, hvis dit barn dør før sin ægtefælle. I så fald bliver skilsmissesærejet til delingsformue, og svigerbarnet vil få mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Læs også: 10 grunde til at oprette testamente

Svært at adskille arven

Uanset at du i et testamente har bestemt, at arven skal være en form for særeje for dit barn, kan du ikke sikre, at arven kun bliver brugt af dit barn. For dit barn kan råde over arven, som det vil.  

Tal eventuelt med dit barn om denne problematik, hvis du ønsker, at dit barn holder særejet adskilt fra delingsformuen.

Læs mere om testamente og de forskellige former for særeje i håndbogen ”Værd at vide”

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores jurister og eksperter, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 24.01.2024