Tag stilling i tide

Sidst redigeret den 12.01.2023

Ved at oprette et testamente, kan man bestemme, hvordan man ønsker sit bo fordelt, når man er død. Testamentet får først virkning, når man dør og har altså ingen betydning for, hvordan man kan disponere over sin formue, mens man lever.

Med Ældre Sagens samarbejdspartner, www.mittestamente.dk, kan man få udarbejdet et testamente. Testamentet bliver udarbejdet af en advokat på baggrund af besvarelsen af et elektronisk spørgeprogram. Det endelige testamente får man sendt sammen med en vejledning - klar til at underskrive for en notar.

Testamentet udarbejdes til fast favorabel pris for Ældre Sagens medlemmer.

Også uden internetadgang kan man få rådgivning om testamente. Kontakt Ældre Sagens Rådgivning, tlf. 70 89 00 81.

Læs mere om testamente i afsnittet "Opret et testamente".

Ønsker i forbindelse med død
De færreste bryder sig om at tænke på, at man en dag skal dø. Døden er en naturlig konsekvens af livet, og jo bedre de efterladte kender ønskerne til, hvad der skal ske, når man er død, jo færre spørgsmål skal de tage stilling til. Det er derfor tegn på omsorg, hvis man selv har taget stilling til svære spørgsmål som f.eks.

  • livsforlængende behandling, hvis behandlingen er udsigtsløs?
  • obduktion?
  • om man vil donere sine organer til transplantation?
  • om man vil donere sit legeme til medicinsk forskning/uddannelse af læger?
  • begravelse eller bisættelse?
  • kirkelig ceremoni?
  • hvor vil man begraves eller bisættes?

Det er alt sammen spørgsmål, som de nærmeste kan have svært ved at tage stilling til, hvis man ikke på forhånd har talt om dem. Man bør derfor skrive sine ønsker ned og fortælle de nærmeste, at man har taget stilling – og hvor de eventuelt kan finde de nedskrevne ønsker.

Behandlings- og livstestamente
Siden 1. januar 2019 har det været muligt at oprette et Behandlingstestamente. Man kan herefter bestemme, om man ønsker livsforlængende behandling i flere situationer, og der sondres ikke længere mellem, om en patient er uafvendeligt døende eller ej. Læs mere i afsnittet "Patienters retsstilling".

Livstestamenter, der er oprettet og registreret i Livstestamenteregisteret før 1. januar 2019, har fortsat gyldighed. Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Sundhedsdatastyrelsen

tlf. 72 21 68 00

Man kan ændre eller tilbagekalde et livstestamente ved enten at kontakte Sundhedsdatastyrelsen eller ændre/tilbagekalde det elektronisk via www.sundhed.dk.

Organdonation
I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om man vil tillade transplantation af ens organer i tilfælde af hjernedød.

Man kan sige ja eller nej til organdonation i Organregisteret på et donorkort, man bærer på sig eller mundtligt til familien. Alle tre måder er lige juridisk gyldige. Læs mere på www.organdonor.dk eller stil generelle spørgsmål om organdonation til:

Dansk Center for Organdonation
Tlf.: 29 17 05 66
E-mail: skejby.dco@rm.dk

Medicinsk forskning
Hvis man vil donere sit legeme til videnskaben, kan man kontakte:

Københavns Universitet, tlf. 35 37 66 90
Syddansk Universitet, Odense, tlf. 65 50 23 32 eller 65 50 23 05
Århus Universitet, tlf. 87 16 71 71

Ønsker til begravelse m.v.
Det kan være svært at træffe de nødvendige valg, når begravelse eller bisættelse skal planlægges. Jo mere man har besluttet på forhånd, jo mere hjælper man de pårørende.

Hvis man har særlige ønsker til begravelse m.v., kan man udfylde formularen "Min Sidste Vilje" på www.minsidstevilje.nu, eller ringe til Landsforeningen Liv&Død og få formularen tilsendt. Landsforeningen Liv&Død tilbyder gratis at opbevare "Min Sidste Vilje".

Læs mere på www.livogdoed.dk eller kontakt:

Landsforeningen Liv&Død
tlf. 33 36 49 70

Indhold hentes