Tag stilling i tide

Sidst redigeret den 15.01.2024

Ved at oprette et testamente, kan man bestemme, hvordan man ønsker sit bo fordelt, når man er død. Testamentet får først virkning, når man dør og har altså ingen betydning for, hvordan man kan disponere over sin formue, mens man lever.

Ældre sagen anbefaler at man får hjælp af en advokat til at udforme testamentet. 

Hjemmesiden www.mittestamente.dk giver Ældre Sagens medlemmer rabat på oprettelse af testamente hos en advokat.

Hvis man ikke har internetadgang, kan man få rådgivning om arv og testamente ved at kontakte Ældre Sagens Rådgivning, tlf. 70 89 00 81.

Læs mere om testamente i afsnittet Opret et testamente.

Ønsker i forbindelse med død
De færreste bryder sig om at tænke på, at man en dag skal dø. Døden er en naturlig konsekvens af livet, og jo bedre de efterladte kender ønskerne til, hvad der skal ske, når man er død, jo færre spørgsmål skal de tage stilling til. Det er derfor tegn på omsorg, hvis man selv har taget stilling til svære spørgsmål som fx:

  • livsforlængende behandling, hvis behandlingen er udsigtsløs?
  • obduktion?
  • vil man donere sine organer til transplantation?
  • vil man donere sit legeme til medicinsk forskning/uddannelse?
  • begravelse eller bisættelse?
  • kirkelig ceremoni?
  • hvor vil man begraves eller bisættes?

Det er alt sammen spørgsmål, som de nærmeste kan have svært ved at tage stilling til, hvis man ikke på forhånd har talt om dem. Man bør derfor skrive sine ønsker ned og fortælle de nærmeste, at man har taget stilling – og hvor de eventuelt kan finde de nedskrevne ønsker.

Behandlings- og livstestamente
Siden 1. januar 2019 har det været muligt at oprette et Behandlingstestamente.

Livstestamenter, der er oprettet og registreret i Livstestamenteregisteret før 1. januar 2019, er fortsat gyldige.

Læs mere i afsnittet Behandlings- og livstestamenter under Patienters retsstilling.

Organdonation
I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om man vil tillade transplantation af ens organer i tilfælde af hjernedød.

Man kan sige ja eller nej til organdonation i Organregisteret, på et donorkort, man bærer på sig eller mundtligt til familien. Alle tre måder er juridisk gyldige. Læs mere på www.organdonor.dk eller stil generelle spørgsmål om organdonation til Dansk Center for Organdonation på tlf. 30 92 24 30.

Medicinsk forskning
Hvis man vil donere sit legeme til videnskaben, kan man kontakte:

Københavns Universitet, tlf. 35 37 66 90
Syddansk Universitet, Odense, tlf. 65 50 23 32 eller 65 50 23 05
Århus Universitet, tlf. 87 16 71 71

Ønsker til begravelse mv.
Hvis man har særlige ønsker til begravelse mv., kan man udfylde formularen "Min Sidste Vilje" på www.minsidstevilje.nu, som er udviklet af brancheforeningen Danske Bedemænd. Hvis man ikke er digital, kan man kontakte sin lokale bedemand.

Landsforeningen Liv&Død har også en formular til ens sidste ønsker. Læs mere på www.livogdoed.dk eller ring til dem på tlf. 33 36 49 70. 

Indhold hentes