Tag stilling i tide

Sidst redigeret den 09.01.2018

Du kan med fordel allerede nu tage stilling til, hvordan du ønsker dit bo fordelt efter din død ved at oprette et testamente. Testamentet får først virkning, når du dør og har altså ingen betydning for, hvordan du kan disponere over din formue, mens du lever.

Med Ældre Sagens samarbejdspartner, www.mittestamente.dk, kan du få udarbejdet et testamente. Testamentet vil blive udarbejdet af en advokat på baggrund af dine besvarelser i spørgeprogrammet. Det endelige testamente sendes til dig med en vejledning og lige til at underskrive for en notar.

Testamentet udarbejdes til fast favorabel pris for Ældre Sagens medlemmer.

Også uden internetadgang kan du få rådgivning om testamente. Kontakt Ældre Sagens Rådgivning,
tlf. 80 30 15 27.

Læs mere om testamente i afsnittet Opret et testamente.

Ønsker i forbindelse med din død
De færreste bryder sig om at tænke på, at de en dag skal dø. Men døden er en helt naturlig konsekvens af livet. Og jo bedre vores efterladte kender vores holdning til, hvad der skal ske, når vi dør, jo færre spørgsmål skal de tage stilling til i den ofte meget svære stund. Det er derfor tegn på kærlig omsorg, hvis du allerede nu tager stilling til svære spørgsmål som f.eks.:

  • ønsker du livsforlængende behandling, hvis behandlingen er udsigtsløs?
  • må du obduceres efter din død?
  • må dine legemsdele bruges til transplantation?
  • vil du donere dit legeme til medicinsk forskning og til uddannelse af læger?
  • vil du begraves eller bisættes?
  • ønsker du kirkelig ceremoni?
  • hvor vil du begraves eller bisættes?

Det er alt sammen spørgsmål, som dine nærmeste kan have svært ved tage stilling til på dine vegne, hvis I ikke på forhånd har talt om dem. Skriv derfor dine ønsker ned, fortæl dine nærmeste, at du har taget stilling – og hvor de eventuelt kan finde dine ønsker.

Livstestamente
Du kan oprette et livstestamente, hvor du kan bestemme, at du ikke ønsker livsforlængende behandling i situationer, hvor du er uafvendeligt døende, eller hvor du af særlige grunde vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

Livstestamentet oprettes elektronisk via NemID på www.sundhed.dk

Har du ikke NemID, kan du udfylde og printe formularen via www.sundhed.dk og derpå sende den til:

Livstestamenteregistret
Rigshospitalet afsnit 4102, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
tlf. 35 45 52 69

Her føres et register over sådanne testamenter. Det sikrer, at livstestamentet kommer frem til den pågældende læge, hvis en relevant situation indtræffer.

Det koster 50 kr. at oprette et livstestamente.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde et livstestamente ved enten at kontakte livstestamenteregisteret eller ændre/tilbagekalde det elektronisk via www.sundhed.dk. Ændringer eller tilbagekaldelse koster ikke noget.

Organdonation
I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød.

Hvis du vil være organdonor, kan du oplyse dine nærmeste om dette, du kan udfylde et donorkort og bære det på dig eller du kan tilmelde dig Donorregistret. Læs mere på www.sundhed.dk/info/organdonation eller kontakt:

Donorregistret
Rigshospitalet
tlf. 35 45 52 69

Medicinsk forskning
Hvis du vil donere dit legeme til videnskaben kan du kontakte

Københavns Universitet, tlf. 35 37 66 90
Syddansk Universitet, Odense, tlf. 65 50 23 32
Århus Universitet, tlf. 87 16 71 71

Ønsker til begravelse m.v.
Når man har mistet en nær pårørende, kan det være svært at træffe de nødvendige valg, når begravelse eller bisættelse skal planlægges. Jo mere du har besluttet på forhånd, jo mere hjælper du dine pårørende, da de fleste ønsker at holde en højtidelighed, der følger afdødes ønsker.

Hvis du har særlige ønsker kan du udfylde "Min Sidste Vilje" på www.minsidstevilje.dk, eller ringe til Landsforeningen Liv&Død og få formularen tilsendt. Fortæl dine nærmeste, at du har udfyldt formularen og hvor du opbevarer den. Landsforeningen Liv&Død tilbyder gratis at opbevare "Min Sidste Vilje".

Læs mere på www.minsidstevilje.dk eller kontakt:

Landsforeningen Liv&Død
tlf. 33 36 49 70

Indhold hentes