Tag stilling i tide

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ved at oprette et testamente, kan man bestemme, hvordan man ønsker sit bo fordelt, når man er død. Testamentet får først virkning, når man dør og har altså ingen betydning for, hvordan man kan disponere over sin formue, mens man lever.

Med Ældre Sagens samarbejdspartner, www.mittestamente.dk, kan man få udarbejdet et testamente. Testamentet bliver udarbejdet af en advokat på baggrund af besvarelsen af et elektronisk spørgeprogram. Det endelige testamente får man sendt sammen med en vejledning klar til at underskrive for en notar.

Testamentet udarbejdes til fast favorabel pris for Ældre Sagens medlemmer.

Også uden internetadgang kan man få rådgivning om testamente. Kontakt Ældre Sagens Rådgivning, tlf. 80 30 15 27.

Læs mere om testamente i afsnittet Opret et testamente.

Ønsker i forbindelse med død
De færreste bryder sig om at tænke på, at man en dag skal dø. Døden er en naturlig konsekvens af livet, og jo bedre de efterladte kender ønskerne til, hvad der skal ske, når man er død, jo færre spørgsmål skal de tage stilling til. Det er derfor tegn på omsorg, hvis man selv har taget stilling til svære spørgsmål som f.eks.:

  • livsforlængende behandling, hvis behandlingen er udsigtsløs?
  • obduktion?
  • om legemsdele må bruges til transplantation?
  • om donation af legemet til medicinsk forskning/uddannelse af læger?
  • begravelse eller bisættelse?
  • kirkelig ceremoni?
  • hvor man vil begraves eller bisættes?

Det er alt sammen spørgsmål, som de nærmeste kan have svært ved tage stilling til, hvis man ikke på forhånd har talt om dem. Man bør derfor skrive sine ønsker ned, og fortælle de nærmeste, at man har taget stilling – og hvor de eventuelt kan finde de nedskrevne ønsker.

Behandlings- og livstestamente
Med virkning fra 1. januar 2019 er der nye regler om et såkaldt behandlingstestamente. Der er herefter blevet flere muligheder for at bestemme, om man ønsker livsforlængende behandling i flere situationer og der sondres ikke længere mellem om patienten er uafvendeligt døende eller ej. Læs mere i afsnittet Patienters retsstilling.

Livstestamenter, der er oprettet og registreret i Livstestamenteregisteret efter reglerne før 1. januar 2019, har fortsat gyldighed.  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Sundhedsdatastyrelsen

Ørestad Boulevard 5, 2300 København S
tlf. 40 35 97 66

Man kan ændre eller tilbagekalde et livstestamente ved enten at kontakte sundhedsdatastyrelsen eller ændre/tilbagekalde det elektronisk via www.sundhed.dk.

Organdonation
I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød.

Hvis man vil være organdonor, bør man oplyse de nærmeste om dette. Man kan udfylde et donorkort og bære det på sig, eller man kan tilmelde sig Donorregistret. Læs mere på www.sundhed.dk eller kontakt:

Donorregistret
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
tlf. 35 45 52 69

Medicinsk forskning
Hvis man vil donere sit legeme til videnskaben kan man kontakte:

Københavns Universitet, tlf. 35 37 66 90
Syddansk Universitet, Odense, tlf. 65 50 23 32
Århus Universitet, tlf. 87 16 71 71

Ønsker til begravelse m.v.
Det kan være svært at træffe de nødvendige valg, når begravelse eller bisættelse skal planlægges. Jo mere man har besluttet på forhånd, jo mere hjælper man de pårørende.

Hvis man har særlige ønsker til begravelse m.v. kan man udfylde formularen "Min Sidste Vilje" på www.minsidstevilje.dk, eller ringe til Landsforeningen Liv&Død og få formularen tilsendt. Landsforeningen Liv&Død tilbyder gratis at opbevare "Min Sidste Vilje".

Læs mere på www.livogdoed.dk eller kontakt:

Landsforeningen Liv&Død
tlf. 33 36 49 70

Indhold hentes