Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Giv afgiftsfrie gaver – satser 2022

I 2022 må du give pengegaver på op til 69.500 kr. til nær familie. Giver du gaver til andre end nær familie, skal modtageren betale almindelig indkomstskat af gavens værdi.

Du kan i 2022 give op til 69.500 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift, hvis modtageren er:

 • børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
 • forældre
 • stedforældre
 • bedsteforældre
 • en person, du har haft fælles bopæl med de sidste to år, fx din samlever
 • en person, du har haft fælles bopæl med i mindst to år, men som er kommet på plejehjem eller flyttet i ældrebolig
 • plejebørn, du har boet sammen med i en sammenhængende periode på mindst fem år, og hvor opholdet hos dig begyndte, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets biologiske forældre har haft fælles bopæl hos dig sammen med plejebarnet.

Hvis modtageren er svigerbørn, kan du i 2022 give op til 24.300 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift. Man er kun svigerbarn i juridisk forstand, når parret er gift.

Få inspiration til samvær mellem bedsteforældre og børnebørnDet afgiftsfri beløb er per person per kalenderår. Det betyder, at et barn fx kan modtage op til 69.500 kr. fra hver af sine forældre i et kalenderår regnet fra 1. januar til 31. december.

Er gaven på 69.500 kr. (24.300 kr. for svigerbørn) eller mindre skal gaven ikke indberettes til Skattestyrelsen.

Hvornår skal man betale afgift af gaver?

Modtageren skal betale afgift af gavebeløbet, hvis han eller hun er nær familie (se listen herover), og gaven samtidig overstiger 69.500 kr. Svigerbørn skal betale afgift, hvis gaven overstiger 24.300 kr.

Hvor meget er gaveafgiften?

Forældre, børn, børnebørn, personer med mindst to års fælles bopæl og plejebørn, som modtager mere end 69.500 kr., (svigerbørn dog mere end 24.300 kr.), skal betale 15 pct. af det overskydende beløb i gaveafgift.

Bedsteforældre og stedforældre skal betale 36,25 pct. i gaveafgift af værdien, der overstiger det afgiftsfri beløb.

Giver du fx 130.000 kr. i gave til din datter, ser regnestykket sådan ud:

130.000 kr. – 69.500 kr. = 60.500 kr. 
15 pct. af 60.500 = 9.075 kr. 
Afgiften er altså 9.075 kr.

Gaveafgiften skal betales samtidig med, at I anmelder gaven hos Skattestyrelsen, hvilket I skal gøre senest 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Blanketten til anmeldelse finder du på Skattestyrelsens hjemmeside. Blanketten skal underskrives af jer begge.

Husk at indberette afgiftspligtige gaver

Har du givet gaver til børn og børnebørn over det afgiftsfrie bundbeløb på 68.700 kr. i  2021? Husk at indberette dem digitalt til Skattestyrelsen senest 1. maj 2022.

Det skal du have klar:

 • Hvilken dato er gaven givet?
 • Hvem er gaven givet til?
 • Hvor meget er der givet?
 • Dokument med underskrift fra gavegiver og gavemodtager samt dato for indberetning til Skattestyrelsen. Det skal vedhæftes den digitale blanket

Hvis du giver andet end pengegaver, kan du læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.

Læs mere på www.skat.dk/gaver.

Blanketten indeholder forudfyldte oplysninger om årets afgiftsfrie bundbeløb og beregner, hvor meget du skal betale i gaveafgift. Du betaler gaveafgiften med betalingskort med det samme.

Brug den digitale gaveanmeldelsesblanket på www.skat.dk/gaver

Gaver til andre end nær familie

Hvis modtageren af gaven ikke er nær familie (se listen herover), skal han eller hun betale almindelig indkomstskat af gaven.

Læs mere om regler for indberetning af gaven, betaling af afgiften, lån og arveforskud i Ældre Sagens håndbog ”Værd at vide”

Anmeld gaver eller læs mere om reglerne for gaver på www.skat.dk

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores jurister og eksperter, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 28.11.2022