MitID

Sidst redigeret den 15.01.2024

Kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder via postbesørgede breve er som udgangspunkt afskaffet. Derfor skal næsten alle henvendelser og ansøgninger til det offentlige ske digitalt.

MitID er en digital signatur - en digital "nøgle" med en personlig elektronisk underskrift. MitID kan benyttes på alle computere, tablets og smartphones.

Med MitID kan man: 

  • søge offentlige ydelser, beregne pension, læse indkaldelser fra sygehuset, bestille pas, ændre forskudsopgørelse e.a.
  • læse sin digitale post på e-Boks, borger.dk mv. og sende sikre mails til fx kommunen eller banken
  • skrive under elektronisk på aftaler, blanketter og ansøgninger. En digital underskrift er lige så bindende som en underskrift med kuglepen
  • få adgang til personlige informationer på www.borger.dkwww.sundhed.dkwww.skat.dkwww.e-boks.dk, banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber mv. 
  • godkende køb på internettet.

MitID er personligt, og det er ikke lovligt for andre at bruge en anden persons MitID. Det gælder både pårørende, værger eller personer, der har fuldmagt til at handle på personens vegne.

Overdrager man brugernavn, adgangskode og kodeviser til en anden, hæfter man for de transaktioner, der er godkendt af den anden person.

Der er indført digitale fuldmagtsløsninger, så man kan give fuldmagt til en anden person til at handle på ens vegne. Se afsnittet Digitale fuldmagter, men man kan ikke give en anden person fuldmagt til at bruge sit MitID.

Læs mere om MitID på www.mitid.dk

Sådan fungerer MitID
MitID fungerer som en måde at logge ind i fx sin netbank, acceptere et køb via internettet eller underskrive et digitalt dokument.

Der er tre forskellige måder at bruge MitID:

  • MitID appen kan man installere på sin smartphone eller tablet. Den fungerer ved, at man på sin smartphone eller tablet bliver bedt om at acceptere/"swipe", at man er ved at logge ind på en digital løsning. Bruger man computer (eller en anden enhed end den man har app'en på), og skal godkende/underskrive med MitID, skal MitID appen bruges til at scanne en QR-kode på skærmen, før man kan swipe og godkende. 
  • MitID kodeviseren er en lille elektronisk enhed med en knap. Når man trykker på knappen, vises der en engangskode, som man indtaster, når man skal bruge MitID. Kodeviseren bliver sendt med posten gratis, hvis man vælger denne løsning
  • MitID kodeoplæser er en skærm, hvor koden vises, og hvor koden kan læses højt fra. Høretelefoner kan tilsluttes, så ingen andre kan høre med. Kodeoplæseren bliver sendt med posten gratis, hvis man vælger denne løsning.

Sådan får man MitID

Man kan få MitID via www.mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid/. Her skal man bruge MitID appen, som man kan installere på sin smartphone eller tablet. Man skal også bruge sit pas (som skal være den slags pas med en chip i). MitID appen kan aflæse chip’en i passet og dermed bekræfte, hvem man er. 

Har man brug for hjælp til at oprette sit MitID, kan man ringe til MitID support på tlf. 33 98 00 10.

Man kan også få hjælp i Borgerservice. Her skal man medbringe sit kørekort eller pas. Hvis man hverken har pas eller kørekort, skal man medbringe 2 andre typer af legitimation, hvoraf det ene skal indeholde cpr-nr. Det kan fx være sundhedskortet, og det andet kan være dåbs- eller navneattest, seneste årsopgørelse fra SKAT eller dokumentation for udbetaling af en offentlig ydelse (maksimalt 3 måneder gammelt). 

Udover at medbringe legitimation, så skal man svare på et antal spørgsmål om sig selv (baseret på data fra CPR-registret) eller medbringe et vidne, som kan bekræfte, hvem man er. Vidnet skal være fyldt 18 år og have haft MitID i mere end 30 dage. Vidnet skal medbringe gyldig legitimation med billede og MitID. En person kan højst være vidne for 3 personer inden for 120 dage. 

Man bør undersøge, om der skal bestilles tid, inden man går i Borgerservice for at få hjælp.

MitID Support
tlf. 33 98 00 10, man-fre 8-20. Lør, søn og helligdage 10-16.
www.mitid.dk

Indhold hentes