Pårørende

Støtte til pårørende

Skriv støtte til pårørende ind i service- og sundhedsloven

Ældre Sagen opfordrer politikerne til at skrive støtte til pårørende ind i serviceloven og sundhedsloven, så kommunerne forpligtes juridisk til at yde ordentlig støtte til pårørende.

 

Mere end 750.000 voksne danskere hjælper en eller flere svækkede ældre.

Størstedelen hjælper med glæde, men næsten hver anden oplever, at det er nødvendigt at hjælpe, fordi den offentlige hjælp ikke er tilstrækkelig.

Som pårørende står man uden egentlige rettigheder, på trods af at både danske og udenlandske undersøgelser dokumenterer, at det at give omsorg og pleje til andre gennem længere tid kan være opslidende og påvirke helbred, arbejdsliv og livskvalitet negativt.

Som pårørende oplever mange, at de ikke bliver involveret støttet og anerkendt igennem de ofte lange forløb, hvor de hjælper. Tit har pårørende vanskeligt ved at navigere i de kommunale hjælpemuligheder, og mange oplever samarbejdet med professionelle hjælpere som vanskeligt.

Styrk pårørendes vilkår
Derfor mener Ældre Sagen, at der er behov for at styrke pårørendes vilkår, så adgangen til hjælp og støtte bliver nemmere.

Ældre Sagen og 12 andre organisationer har i 2017 opfordret politikerne til at skrive støtte til pårørende ind i Serviceloven og sundhedsloven, så kommuner og regioner får en klar lovmæssig ramme til at kunne tilbyde støtte, viden, rådgivning og netværk til pårørende.

De andre organisationer er :

 • DSR
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Pårørende i Danmark
 • Alzheimerforeningen
 • Parkinson foreningen
 • Danske Handicap organisationer
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Hjerteforeningen
 • Skleroseforeningen
 • Ulykkes Patientforeningen
 • FOA 

Skriv støtte til pårørende ind i service- og sundhedsloven
Vi ønsker, at Danmark styrker pårørendes vilkår ved at skrive ind i serviceloven og sundhedsloven, at kommunerne har pligt til at tilbyde støtte til pårørende.

På den måde får kommuner og hospitaler fokus på at støtte og styrke pårørende, så konflikter og nedslidning kan undgås.

Støtte til pårørende skal ses som en forebyggende indsats, der sikrer, at:

 • pårørende får adgang til den vejledning og støtte, der behov for.
 • medarbejderne bliver rustet til at samarbejde med pårørende.
 • der er klare rammer for at inddrage pårørende.
 • der tages hensyn til pårørende ved samtaler, visitation mv.
 • pårørende får information om relevante tilbud.
 • der findes forebyggende indsatser, der skal forhindre nedslidning af pårørende.
 • der tilbydes støtte til pårørende i alle familier - også de, som ikke er velfungerende.
 • der tages hånd om børn og unge i familier, der rammes af alvorlig sygdom.
 • pårørendes anerkendes for deres indsats.

Det betaler sig at investere i pårørende 
Vi vil opfordre politikere til at arbejde for, at det bliver lovpligtigt at støtte pårørende, fordi ønsket om en forbedring af pårørendes vilkår rækker bredt på tværs af diagnoser og alder.

Når kommuner og regioner forpligtes til at støtte pårørende, vil det give et godt fundament for at involvere, hjælpe og styrke pårørende.

Selvom det koster ressourcer at udvikle og iværksætte tilbud, der kan støtte pårørende, mener Ældre sagen, at det godt kan betale sig at investere i pårørende i længden. For hvis der ikke er hjælp og støtte til pårørende, kan det få alvorlige konsekvenser.

Undersøgelser viser, at:

 • Pårørende, der hjælper, er i risiko for at brænde ud og selv blive syge.
 • Når en pårørende slides ned, risikerer den syge at miste en aktiv pårørende.
 • Når en pårørende bliver syg, kommer kommunen at stå med to syge personer i stedet for én.

Få støtte og hjælp som pårørende

Ældre Sagen støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket. Få hjælp til at overskue visitering, pasning, fuldmagter og økonomi. 
Læs gode råd om at være pårørende

Sidst opdateret 20.10.2021