Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Pårørende

Støtte til pårørende

Skriv støtte til pårørende ind i service- og sundhedsloven

Ældre Sagen opfordrer politikerne til at skrive støtte til pårørende ind i serviceloven og sundhedsloven, så kommunerne forpligtes juridisk til at yde ordentlig støtte til pårørende.

 

Mere end 1 mill. voksne danskere hjælper en eller flere svækkede ældre.

Størstedelen hjælper med glæde, men flere end hver tredje oplever, at det er nødvendigt at hjælpe, fordi den offentlige hjælp ikke er tilstrækkelig.

Som pårørende står man uden egentlige rettigheder, på trods af at både danske og udenlandske undersøgelser dokumenterer, at det at give omsorg og pleje til andre gennem længere tid kan være opslidende og påvirke helbred, arbejdsliv og livskvalitet negativt.

Som pårørende oplever mange, at de ikke bliver involveret støttet og anerkendt igennem de ofte lange forløb, hvor de hjælper. Tit har pårørende vanskeligt ved at navigere i de kommunale hjælpemuligheder, og mange oplever samarbejdet med professionelle hjælpere som vanskeligt.

Samarbejdet mellem pårørende og personale skal styrkes og forbedres

Pårørende er velfærdssamfundets usynlige hær. De er ofte på banen inden den formelle ældrepleje kommer ind i billedet.

Pårørende løfter en stor samfundsmæssig opgave med at hjælpe svækkede ældre, når de gør rent, køber ind, hjælper med it og transport mv.

Pårørendes viden og indsats er af afgørende betydning for svækkede og syge ældres livskvalitet, og er til stor hjælp for personalet.

Derfor er det Ældre Sagens holdning at samarbejdet mellem personale og pårørende skal styrkes og forbedres.

For nogle pårørende er det at hjælpe også noget, der slider og belaster dem selv.

Hvis ikke vi støtter, anerkender og hjælper de pårørende, risikerer vi mere sygdom og nedslidning blandt pårørende. Det kan betyde, at flere pårørende selv får behov for sundhedsydelser, får dårligere livskvalitet og evt. vælger at gå ned i tid eller melder sig syge.  

 

Styrk pårørendes vilkår
Derfor mener Ældre Sagen, at der er behov for at anerkende pårørendes indsats og styrke deres vilkår, så adgangen til hjælp og støtte bliver nemmere.

Derfor skal pårørendes ret til inddragelse, information og støtte skrives ind i en loven, fx. i forbindelse med den kommende ældrelov. Det kan fx ske med inspiration fra Norge, hvor kommunerne har pligt til systematisk at informere, inddrage og støtte pårørende:

Læs de norske vilkår

Støtte til pårørende skal ses som en forebyggende indsats, der sikrer, at:

 • pårørende får adgang til den vejledning og støtte, der behov for.
 • medarbejderne bliver rustet til at samarbejde med pårørende.
 • der er klare rammer for at inddrage pårørende.
 • der tages hensyn til pårørende ved samtaler, visitation mv.
 • pårørende får information om relevante tilbud.
 • der findes forebyggende indsatser, der skal forhindre nedslidning af pårørende.
 • der tilbydes støtte til pårørende i alle familier - også de, som ikke er velfungerende.
 • der tages hånd om børn og unge i familier, der rammes af alvorlig sygdom.
 • pårørendes anerkendes for deres indsats.

Det betaler sig at investere i pårørende 

Når kommuner og regioner via lovgivningen får pligt til at støtte pårørende, vil det give et godt fundament for at involvere, hjælpe og styrke pårørende.

Selvom det koster ressourcer at udvikle og iværksætte tilbud, der kan støtte pårørende, mener Ældre sagen, at det godt kan betale sig at investere i pårørende i længden. For hvis der ikke er hjælp og støtte til pårørende, kan det få alvorlige konsekvenser.

Undersøgelser viser, at:

 • Pårørende, der hjælper, er i risiko for at brænde ud og selv blive syge.
 • Når en pårørende slides ned, risikerer den syge at miste en aktiv pårørende.
 • Når en pårørende bliver syg, kommer kommunen at stå med to syge personer i stedet for én.

Få støtte og hjælp som pårørende

Ældre Sagen støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket. Få hjælp til at overskue visitering, pasning, fuldmagter og økonomi. 
Læs gode råd om at være pårørende

Sidst opdateret 08.07.2022