Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Værdighed

Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

10 principper for værdig ældrepleje

Alle har ret til selvbestemmelse, indflydelse og inddragelse, når vi bliver afhængige af hjælp.

Værdighed handler om at leve i overensstemmelse med vores identitet og personlighed - også når man får brug for pleje.

Ældre Sagen, DSR og FOA har udviklet 10 principper, som er afgørende for værdighed i ældreplejen.

1. En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab

Det betyder, at man tilbydes ændringer i indretningen af sin eksisterende bolig, samt hjælpemidler. Det kan også betyde tilbud om en anden bolig, hvor ægtefællen har mulighed for at flytte med, hvis det ønskes.

2. Mulighed for at komme ud

Det betyder, at man kan få støtte til at forlade egen bolig i hverdagen. Fx til gåtur, indkøb eller besøg.

3. Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker

Det betyder fx at få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne. Det betyder også støtte til at skifte tøj, hvis man har spildt mm.

4. Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise

Det betyder gode fysiske og sociale rammer for måltiderne. Det kan fx også betyde støtte til måltider og til tilberedning af mad. Det betyder også, at der er reelle valgmuligheder, og at der tages individuelle hensyn til særlige ønsker og diæter.

5. Lindrende behandling og en værdig død

Det betyder, at den døende skal tilbydes lindrende behandlinger, støtte og rammer, som kan tilgodese et værdigt terminalforløb.

6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det

Det betyder støtte og hjælp til en træning og genoptræning, der kan styrke mulighederne for at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt.

7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling

Det betyder, at medarbejdere følger den ældres helbredssituation for at forebygge sygdomme og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling, når det er nødvendigt. Det betyder også, at medarbejdere skal have mulighed for at samarbejde på tværs af fag og sektorer, så der sikres mest mulig kontinuitet for den enkelte.

8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme

Det betyder, at der tages hensyn til den enkeltes døgnrytme, så den enkelte så vidt det er muligt selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter. Det betyder også mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter.

9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre

Det betyder nærvær og samtaler om det, der fylder for den enkelte. Det betyder støtte til at holde minderne i live og fokus på sin livshistorie. Det betyder, at støtten ikke kun er i forbindelse med de fysiske udfordringer, men i lige så høj grad også handler om den mentale sundhed.

10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling

Det betyder, at man behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke længere kan det samme som tidligere. Det betyder respekt for privatlivet og for personlige grænser. Det betyder, at medarbejdere og ældre taler til hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af, at helbredet forværres.

Læs også: Undersøgelser om værdighed i ældreplejen

 • Download billede

  1. En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab

  Det betyder, at man tilbydes ændringer i indretningen af sin eksisterende bolig, samt hjælpemidler. Det kan også betyde tilbud om en anden bolig, hvor ægtefællen har mulighed for at flytte med, hvis det ønskes.

 • Download billede

  2. Mulighed for at komme ud

  Det betyder, at man kan få støtte til at forlade egen bolig i hverdagen. Fx til gåtur, indkøb eller besøg.

 • Download billede

  3. Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker

  Det betyder fx at få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne. Det betyder også støtte til at skifte tøj, hvis man har spildt mm.

 • Download billede

  4. Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise

  Det betyder gode fysiske og sociale rammer for måltiderne. Det kan fx også betyde støtte til måltider og til tilberedning af mad. Det betyder også, at der er reelle valgmuligheder, og at der tages individuelle hensyn til særlige ønsker og diæter.

 • Download billede

  5. Lindrende behandling og en værdig død

  Det betyder, at den døende skal tilbydes lindrende behandlinger, støtte og rammer, som kan tilgodese et værdigt terminalforløb.

 • Download billede

  6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det

  Det betyder støtte og hjælp til en træning og genoptræning, der kan styrke mulighederne for at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt.

 • Download billede

  7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling

  Det betyder, at medarbejdere følger den ældres helbredssituation for at forebygge sygdomme og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling, når det er nødvendigt. Det betyder også, at medarbejdere skal have mulighed for at samarbejde på tværs af fag og sektorer, så der sikres mest mulig kontinuitet for den enkelte.

 • Download billede

  8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme

  Det betyder, at der tages hensyn til den enkeltes døgnrytme, så den enkelte så vidt det er muligt selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter. Det betyder også mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter.

 • Download billede

  9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre

  Det betyder nærvær og samtaler om det, der fylder for den enkelte. Det betyder støtte til at holde minderne i live og fokus på sin livshistorie. Det betyder, at støtten ikke kun er i forbindelse med de fysiske udfordringer, men i lige så høj grad også handler om den mentale sundhed.

 • Download billede

  10. Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling

  Det betyder, at man behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke længere kan det samme som tidligere. Det betyder respekt for privatlivet og for personlige grænser. Det betyder, at medarbejdere og ældre taler til hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af, at helbredet forværres.

Download alle værdighedsikonerne

Du er velkommen til at downloade og anvende ikonerne. Vil du hente alle ikonerne på én gang, og i stor størrelse, kan du hente dem i en zip-fil.

Download alle ikoner

Sidst opdateret 25.10.2023