Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Værdighed

Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Værdighedspolitik skal virke i hverdagen

Kommunerne bør invitere til dialog, så vi sikrer, at værdighedspolitikken virker i hverdagen

Det er vigtigt, at værdighedspolitikken virker i hverdagen, og at det enkelte menneske behandles med respekt og værdighed.

Ældre Sagen har en række bud på, hvordan landets kommuner bedst muligt sikrer, at værdighedspolitikken fører til forbedringer i ældreplejen.

Kommunerne vedtog første gang værdighedspolitikker for ældreplejen i 2016. Der skal vedtages værdighedspolitikker efter hvert kommunalvalg.

Det er hver gang en oplagt mulighed for at bygge videre på gode erfaringer med inddragelse af ældre, pårørende, medarbejdere, som nogle kommuner gjorde sig med den første værdighedspolitik.

Læs også: Kommunernes erfaringer med værdighedspolitikker (Link til Sundhedsstyrelsen)

Hvad skal kommunerne gøre?

 • Inddrag ældre, medarbejdere og organisationer i udviklingen af værdighedspolitikken

  Når værdighedspolitikken skal udarbejdes, skal kommunen inddrage borgere, medarbejdere, pårørende og gode lokale kræfter såsom f.eks. Ældre Sagen og medarbejderorganisationer.  Det er vigtigt, at kommunen er åben og nysgerrig for, hvordan ældre og pårørende tænker værdig ældrepleje. Og at kommunen er lydhør og har vilje til så vidt muligt at imødekomme ønsker og holdninger.
 • Individuel pleje og omsorg

  Værdig ældrepleje handler om, at man kan leve ud fra sin identitet og personlighed, så længe det overhovedet er muligt. Og at den pleje, omsorg og behandling man får, er af høj kvalitet. Hvad der opleves som værdigt, kan være meget individuelt. Værdighedspolitikken skal være den ramme for ældreplejen, der gør det muligt for medarbejderne at give en værdig pleje og omsorg til den enkelte svækkede ældre, der har brug for hjælp.
 • Løbende dialog med og inddragelse af borgere og medarbejdere

  Værdighedspolitikken er først noget værd, når den leves i praksis. Derfor, er det nødvendigt med en løbende dialog mellem ældre med behov for hjælp, pårørende og medarbejdere om, hvad værdig ældrepleje betyder i hverdagen. Værdighedspolitikken er ikke et projekt, der stopper, men en vedvarende del af opgaveløsningen.
 • God ledelse

  Ledelsens engagement og vilje til at vise vejen er afgørende for, at værdighedspolitikken afspejles i mødet med borgeren og i løsningen af opgaven. Det skal være helt klart, at man som medarbejder forventes at understøtte værdighed og sikre værdighedspolitikkens implementering i arbejdet.
 • Medarbejdere med gode kompetencer

  Værdig ældrepleje kræver, at medarbejderne har de rette faglige og sociale kompetencer til at løfte opgaverne. Kompetenceudvikling er i mange tilfælde en forudsætning for værdighedspolitikkens implementering.
 • Tilstrækkelige ressourcer

  Tid er afgørende for værdig ældrepleje. Flere undersøgelser viser, at medarbejderne oplever, at der ikke er tid nok til at imødekomme selv de mest basale behov hos svækkede ældre. Ældre Sagen mener derfor, at ordentlig normering hele døgnet er helt nødvendigt for en værdig pleje, omsorg og behandling.
 • Kultur

  Der er eksempler på, at plejehjem eller hjemmeplejeenheder giver en hhv. værdig og uværdig pleje og omsorg, selvom de ligger i samme kommune og har samme rammer. Det kan skyldes en kedelig kultur på de enkelte arbejdspladser. Ældre Sagen mener, at man på de enkelte plejehjem og hjemmeplejeenheder til stadighed skal arbejde for en kultur, der fremmer værdig pleje og omsorg.

Opfølgning

 • Løbende dialog med ældre, pårørende og medarbejdere
  Dialogen med ældre mennesker, deres pårørende og medarbejderne er vigtig hele vejen igennem. Værdighedspolitikken gælder for en firårig periode og set i det lys, vil det ikke være hensigtsmæssigt at vente på en slutevaluering det fjerde år. Ældre Sagen mener, at der hele tiden skal være blik for at tilpasse og justere indsatser med øje for målet om, at svækkede ældre også i praksis oplever plejen, omsorgen og behandlingen som værdig.
 • Opfølgning på hvordan værdighedspolitikken virker i praksis

  Der bør ske en løbende opfølgning og erfaringsopsamling. Det skal sikre, at der under udarbejdelsen af en ny værdighedspolitik er en dialog på et vidensbaseret grundlag. Hvad virker og hvad virker ikke? På denne måde kvalificerer man det strategiske arbejde med at sikre værdig ældrepleje.

Læs også: Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Sidst opdateret 26.06.2024