Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Alle har ret til social omsorg

Alle skal have ret til social omsorg

Da man indførte de såkaldte klippekort til hjemmehjælp for de svageste ældre, gav man dem mulighed for at komme ud i den friske luft, deltage i lokale arrangementer eller drikke en kop kaffe med hjemmehjælperen en gang imellem.

Ret til selv at vælge

Vi kalder det social omsorg for de ældre mennesker, der har svært ved selv at komme uden for deres hjem uden hjælp.

Klippekortet giver den enkelte ret til selv at vælge, hvad han eller hun vil have hjælp til i en halv time ugentligt.

Læs også: Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Kommuner fjerner klippekort

Desværre ser vi, at mange kommuner har valgt at skære ned på klippekort, og flere kommuner har valgt helt at stoppe. Det har de gjort på trods af, at kommunerne har fået ekstra midler til netop denne hjælp.

For Ældre Sagen er det uacceptabelt. De svageste hjemmehjælpsmodtagere bliver på den måde frataget muligheden for at komme lidt ud i den friske luft, møde andre mennesker og føle sig som en del af det samfund, de lever i.

Social omsorg ind i lovgivningen

Ældre Sagen arbejder derfor for, at retten til social omsorg skrives ind i lovgivningen, så alle kommuner forpligtes til at tilbyde hjælp til de ældre mennesker, der er svage og netop har behov for social omsorg.

Læs synspunktet: Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Sidst opdateret 26.06.2024