Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Værdighed

Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Værdighed i serviceloven

Landets kommuner skal definere en værdig pleje og omsorg til svækkede ældre.

Med Finansloven for 2016 indførte regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative "Lov om værdighedspolitikker i ældreplejen" i kommunerne og en markant tilførsel af midler til ældreområdet.

Værdighedspolitikkerne eksisterer fortsat som en del af ældreplejen.

Læs også: Værdighedspolitik skal virke i hverdagen

Videnscenter for værdig ældrepleje

I 2018 blev der afsat penge til at oprette et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje.

Videnscenteret er placeret i Sundhedsstyrelsen og arbejder for at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom med udgangspunkt i 7 fokusområder:

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende
  7. Ensomhed

Centret huser Det nationale råd for Værdig ældrepleje, afholder temadage , kursus- og rejseholdsforløb og udvikler inspirationsmateriale.

Læs mere: Videnscenter for værdig ældrepleje (eksternt link)

Sidst opdateret 24.06.2024