Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Antal plejeboliger i Danmark

Se hvor mange plejehjemspladser der er i Danmark. Kommune for kommune.

Der bliver i Danmark flere og flere ældre over 80 år i forhold til antallet af plejeboliger.

I tabellen herunder viser Ældre Sagen udviklingen de seneste 10 år. Oversigten viser den såkaldte dækningsgrad, der opgør antallet af plejeboliger set i forhold til antallet af danskere der er fyldt 80 år.

Download oversigten over plejeboliger som PDF-dokument

Behov for flere plejeboliger

Selvom der kommer flere plejeboliger, så falder dækningsgraden på landsplan, da der bliver flere danskere over 80 år.

I 2012 var der på landsplan plejeboliger nok til 19,5 pct. af de 80+ årige. I 2022 var det samme tal faldet til 16 pct.. Bygger kommunerne ikke flere plejeboliger, vil dækningsgraden i 2030 være på 11 pct.

Se fremskrivningen for alle kommunerne i tabellen her.

Læs også: Så mange bor på plejehjem

Sidst opdateret 30.08.2023