Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Plejehjem skal brandsikres

Alle plejehjem skal have moderne udstyr til at forebygge og bekæmpe brand, kræver Ældre Sagen.

Hvert eneste år omkommer svækkede plejehjemsbeboere i dødsbrande.

Dødsfaldene kunne måske være undgået, hvis brandsikkerheden var i orden.

Ældre Sagen kræver, at alle plejehjem får moderne udstyr til at forebygge og bekæmpe brand.

Mange dødsbrande

Langt de fleste beboerne på plejehjem i dag er svækkede både fysisk og psykisk - og de er ikke i stand til at redde sig selv ud, hvis det brænder.

Det viser tallene: I 2014 omkom 19 beboere på grund af brand, i 2015 var det 14 og i 2016 og 2017 døde 14 beboere i flammerne.

For Ældre Sagen er det helt afgørende at der er personale til at hjælpe, hvis det går galt, og ikke mindst brandalarmer og andre tekniske installationer er på plads, så både beboere og pårørende kan føle sig trygge ved brandsikkerheden på plejehjem.

Rystende mangel på sikkerhed

I september 2018 igangsatte Transport-, bygnings- og boligstyrelsen en undersøgelse af brandsikkerheden på alle landets plejehjem, og resultaterne var rystende;

Undersøgelsen viste, at en lang række kommuner ikke overholder gældende lovgivning på området. Hele 75 % af de plejehjem der jævnfør bygningsreglementet burde have sprinkleranlæg, havde ikke noget overhovedet.

På baggrund af undersøgelsen er kommunerne blevet bedt om at få bragt ulovlighederne i orden.

Læs undersøgelsen her (eksternt link) 

Løft brandsikkerheden

Der er behov for et generelt løft af brandsikkerheden, hvilket Ældre Sagen skrev til den ansvarlige minister så sent som efteråret 2018.

Lige nu er lovgivningen sådan, at det udelukkende er plejehjemmets byggeår, der afgør kravene til brandsikkerhed. Nybyggede plejehjem har automatiske alarmeringsanlæg, røgdetektorer og så videre, mens mange ældre plejehjem har mangelfuldt og forældet brandsikringsudstyr. Og det er fuldt lovligt.

Ved branden på Farsøhthus i Allingåbro, hvor tre kvinder mistede livet, konkluderede man, at der ikke begået lovovertrædelser, trods utilfredsstillende og utidssvarende brandsikring.

Teknisk udstyr skal forbedres

Det er dybt ulykkeligt at svage beboere dør på grund af brand. Og det er dybt ulykkeligt og helt uacceptabelt, at det kunne være undgået.

For Ældre Sagen er det helt afgørende at der er personale til at hjælpe, hvis det går galt, og ikke mindst brandalarmer og andre tekniske installationer er på plads, så både beboere og pårørende kan føle sig trygge ved brandsikkerheden på plejehjem.

Sidst opdateret 07.02.2024