Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Krav om nyt skattefradrag for pensionister

Pensionister skal have et skattefradrag på lige fod med erhvervsaktive

Ældre Sagen har i forbindelse med delegeretmødet i november 2023 foreslået, at der indføres et nyt pensionistfradrag svarende til det beskæftigelsesfradrag for erhvervsaktive, der kendes i dag. 

Begrundelsen for forslaget skal findes i, at den almindelige folkepensionist gang på gang er blevet overset, når politikerne har valgt at begunstige forskellige grupper skattemæssigt.

Ældre Sagen mener, at et pensionistfradrag skal indfases fra 2025 på samme måde som den stigning i beskæftigelsesfradraget, som regeringen lægger op til.

Ældre Sagen foreslår samtidig, at det fradragsloft på 56.200 kr. pr. år, som regeringen foreslår for beskæftigelsesfradraget, også bliver gældende for pensionistfradraget. Dog således, at grundlaget for fradraget alene skal gælde skattepligtig indkomst fra folke-, førtids-, senior- og tidlig pension.

Ingen ændringer i krav om ekstraordinær regulering fra 1.1. 2024

Allerede nu vil mange pensionister finde det tæt på umuligt at få husholdningsbudgettet til at slå til.  Det skyldes ikke mindst, at pensionen reguleres med en forsinkelse på to år i forhold til lønudviklingen.

Det betyder, at pensionister modsat lønmodtagere ikke vil have genvundet deres købekraft i 2024.

Derfor holder Ældre Sagen fortsat fast i, at der er brug for at komme det store efterslæb til livs allerede nu. Derfor ønsker vi fortsat at fremrykke en regulering af folkepensionen og andre forsørgelsesydelser på fem procent i 2024.

Læs mere om fremrykning af reguleringen 

 

Sidst opdateret 07.02.2024