Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Finanslov 2024

Ældre Sagens forslag til Finansloven 2024

Det skal være muligt at opretholde trygheden, værdigheden og livsglæden, når vi bliver ældre. Læs hvordan i Ældre Sagens fire forslag til Finansloven 2024.

Danskerne er ved at miste tilliden til velfærdssamfundet. I Ældre Sagens nyeste fremtidsstudie svarer knap halvdelen af de 50-59-årige, at de kun i mindre grad eller slet ikke har tillid til, at de vil få den nødvendige hjælp ved behov – og det er præcis det fundament, velfærdsstaten bygger på.

Blandt de ældste årgange er mange både bekymrede og vrede over, at de ikke har fået den tryghed i alderdommen, som de blev stillet i udsigt. Nogle føler sig snydt, andre har kun afmagten tilbage.

Vi skal have trygheden tilbage

Det handler både om mangel på økonomisk tryghed, mangel på pleje/omsorg og manglende sammenhæng i behandlingen i sundhedsvæsenet.

Derfor er det glædeligt, at Folketinget er begyndt genopretningen og nytænkningen af velfærdssamfundet med fx Sundhedsstrukturkommissionens formål og planerne om en ny ældrelov, der skal bringe værdigheden tilbage i ældreplejen.

I dag kan ældrepleje og sundhedsvæsen ikke skilles ad

Hvis ældreplejen ikke fungerer optimalt, så kan sundhedsvæsenet ikke følge med. Det kræver investeringer og øremærkning af midler til at implementere de nødvendige forandringer i såvel ældreplejen som på sundhedsområdet de kommende år.

Ældre Sagens forslag til Finanslov 2024:

Vi har råd til at investere i velfærden

Dansk økonomi står stærkt. Inflationen er stadig høj, men det er beskæftigelsen også, og der er overskud på de offentlige finanser.

Overskuddet på de offentlige finanser udgjorde 93 mia. kr. i 2022 og oversteg dermed alle forventninger.

Den offentlige nettoformue voksede også i 2022 og udgjorde næsten 500 mia. kr. ved udgangen af året.

Vi arbejder længere og betaler mere i skat gennem livet. Bare i 2023 er de offentlige finanser forbedret med over 20 mia. kr. sammenlignet med 2018, fordi vi arbejder længere.

Ældre er lige så forskellige som alle andre
Fælles for dem er, at alle har levet et liv efter en samfundskontrakt, hvor de har betalt skat gennem et langt arbejdsliv for til gengæld at være garanteret en pension, der følger indkomstudviklingen i samfundet. Og for at kunne få kvalificeret hjælp, når de bliver syge, svækkede og ikke længere selv kan sørge for dagen og vejen på en måde, hvor de kan opretholde trygheden, værdigheden og livsglæden.

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager

Sidst opdateret 23.04.2024