Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Hvordan virker pensionssystemet?

Pensionssystemet i Danmark består af tre dele: folkepensionen og ATP, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsopsparinger.

Det danske pensionssystem er robust, og det løser de opgaver, et pensionssystem skal løse:

  • Det beskytter mod fattigdom
  • Det sikrer levestandarden for de fleste pensionister
  • Det er økonomisk holdbart.

Pensionssystemet har tre søjler, der supplerer hinanden: folkepension med ATP, obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsopsparinger.

Det er opdelingen i søjler med forskellig finansiering, der gør det danske pensionssystem robust.

1. Folkepension

Folkepensionen, der er skattefinansieret, sikrer sammen med ATP alle, der har nået pensionsalderen, mod fattigdom.

Læs også: Hvad er folkepension

Læs også: Fakta om ATP

2. Arbejdsmarkedspensioner

Obligatoriske arbejdsmarkedspensioner sikrer levestandarden, efter man går på pension.

3. Individuelle pensionsopsparinger

Individuelle pensionsordninger giver den enkelte mulighed for at spare ekstra op, så man har mere at leve for som pensionist. Pensionssystemet spiller sammen med anden opsparing. F.eks. friværdig i bolig og aktier og obligationer.

Sidst opdateret 07.02.2024