Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Samlever-afhængighed er et fair princip

Sociale ydelser som fx pensionstillæg og ældrecheck skal gå til dem med størst behov

Det kan føles uretfærdigt, at ens ægtefælle/samlevers økonomi har betydning for, hvor meget man selv får udbetalt i pension. Det kan ramme os på vores følelse af selvstændighed.

Samtidig mener Ældre Sagen, at sociale ydelser som fx pensionstillæg og ældrecheck skal gå til dem med størst behov. Det er et fair princip, at man ser på husstandens samlede økonomi, når behovet for sociale ydelser vurderes. 

Ældre Sagen arbejder derfor ikke aktivt for totalt at afskaffe samlever-afhængighed i pensionsberegningen. 

Ældre Sagen fokus er folkepensionisternes vilkår. Mange folkepensionister har i dag glæde af, at økonomien betragtes samlet. Den samlede beregning for par er samtidig med til at holde pensionsberegningen mere enkel. 

Modregning af arbejdsindskomst er afskaffet

Samlever-afhængigheden har især været en ulempe for pensionister, der bor sammen med ægtefæller, der stadig er på arbejdsmarkedet. Modregningen kunne i visse tilfælde blive så høj, at det fik nogle til at arbejde mindre. 

Ældre Sagen har derfor støttet, at modregningen i pensionen af en ægtefælle/samlevers arbejdsindkomst blev afskaffet.

Hæv formuegrænsen for ældrecheck

Ældre Sagen foreslår at hæve formuegrænsen for ældrecheck for par. 

Ældrechecken, der er tiltænkt de økonomisk dårligt stillede folkepensionister, afhænger ikke bare af indkomst, men også af den likvide formue. Formuegrænsen er - i modsætning til indkomstgrænsen - den samme for et par som for en enlig. Det er ikke rimeligt. Nogle udgifter, der dækkes af opsparing, er de samme for enlige og par (fx udgift til reparation af bolig eller vaskemaskine) mens andre udgifter er individuelle (fx udgifter til dyr tandbehandling).

En opsparing på 99.200 kroner, som er formuegrænsen for ældrecheck i 2024, rækker ikke langt, når det skal holde resten af livet. Det gælder for en enlig og i endnu højere grad for et par. 

Ældre Sagen foreslår derfor at øge formuegrænsen for par til halvanden gange formuegrænsen for en enlig. 

Læs også: Hvad er gensidig forsørgerpligt?

Sidst opdateret 07.02.2024