Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pension

En tryg økonomi for alle pensionister

Pensionsalderen stiger

I Velfærdsaftalen fra 2006 blev det aftalt, at folkepensionsalderen skal stige i takt med forventningen om, at vi lever længere.

Folkepensionsalderen er fastsat ud fra, at en gennemsnitsdansker skal kunne modtage folkepension i samme antal år, som man gjorde i 1995/96.

Når levealderen stiger, skal folkepensionsalderen altså følge med op. Men det kræver stadig Folketingets godkendelse.

Folkepensionsalderen kan stige hvert femte år, men højest med 1 år hvert femte år.

I 2015 godkendte Folketinget således, at folkepensionsalderen er 68 år for dem, der er født i 1963 eller senere.

Kort før jul 2020 besluttede Folketinget at fortsætte reguleringen, så folkepensionsalderen med virkning fra 31.12.2020 hedder 69 år for dem, der er født i 1967 eller senere.

I 2025 - 15 år før det skal træde i kraft i 2040 - skal Folketinget tage stilling til, hvordan pensionsalderen skal fortsætte med at stige.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Læs mere

Sidst opdateret 07.02.2024