Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Vilkår for omsorgsdage til pårørende skal forbedres

Dejligt, at familiemedlemmer fra 1. august 2022 fik ret til fem omsorgsdage. Men ordningen løser ikke problemerne i tilstrækkeligt omfang

Ældre Sagen har længe kaldt pårørende for velfærdssamfundets usynlige hær. For uden deres aktive medvirken, ville svækkede ældre ikke få den hjælp, de har behov for.

  • Det er familiemedlemmer, der deltager i udredende samtaler hos en svækket mors læge.
  • Det er ægtefæller eller voksne børn, der kører og følger på hospitalet.
  • Det er også dem, der koordinerer opfølgende behandling i kommunale tilbud.

Kort sagt er det pårørende, der udfylder hullerne i den ældrepleje, som for mange ikke længere er værdig.

En ny undersøgelse om pårørendes vilkår viser, at næsten hver fjerde løser pårørendeopgaver. 37 pct. af dem fortæller, at de hjælper, fordi hjælpen er utilstrækkelig.

Derfor er det nærliggende at konkludere, at der er en klar sammenhæng med de besparelser, vi har set i såvel ældreplejen og i sundhedsvæsenet de seneste 14-15 år.

Ældre Sagens synes, at omsorgsdage til pårørende er et skridt i den rigtige retning, når det gælder om at få anerkendt den kæmpe indsats, de udfører hver eneste dag - men ikke i den nuværende form.

Læs synspunkt om fem principper for bedre vilkår for pårørende

Omsorgsdage skal have status som Barns 1. sygedag

Fra august 2022 fik lønmodtagere ret til at holde fem omsorgsdage pr. kalenderår, hvis de kan dokumentere, at fx deres syge/svækkede familiemedlem har brug for, at de som pårørende hjælper fx med at få vedkommende til læge eller behandlinger. Omsorgsdage, hvor de som pårørende dog ikke får ret til at få løn.

Ældre Sagen mener, at omsorgsdage til familiemedlemmer og nære relationer bør have samme status som Barns første sygedag. Vi kalder det Bedstes første sygedag.

Det er logisk, at småbørnsforældre har ret til at holde fri med løn den første dag barnet er syg, hvis andre ikke kan passe barnet.

Pårørende bør have samme ret, når der ikke er andre, der kan hjælpe og bistå den ældre med nødvendig hjælp til at få behandling.

Barns første sygedag er baseret på tillid uden krav om dokumentation.

Pårørende bør have den samme ret til omsorgsdage baseret på tillid uden krav om dokumentation.

Ligestilling af lønmodtagere og selvstændige

Og så er der ikke forskel på at være pårørende, uanset om man er lønmodtager, selvstændig eller på overførselsindkomst. Derfor bør aftalen gælde alle uanset titel.

Omsorgsdage skal aflaste, når vi løser helt nødvendige opgaver for vores familiemedlemmer.  Hvis først pårørende bliver slidt ned og ikke kan hjælpe, kan vi som samfund stå i alvorlige problemer med at kunne leve et værdigt liv hele livet.

Derfor fortsætter Ældre Sagen arbejdet med at få ordningen gjort mindre bureaukratisk, så den bygger på tillid og anerkendelse af opgaven.

Læs Grænser for pårørendes indsats

 

Sidst opdateret 22.01.2024