Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Pårørende føler sig nødsaget til at hjælpe

Hver anden pårørende til ældre hjælper mindst 1-2 gange om ugen. Utilstrækkelig hjælp fra det offentlige er en af forklaringerne.

Når et nært familiemedlem bliver svækket og får brug for hjælp, træder de pårørende gerne til og hjælper med alt fra indkøb og andre praktiske gøremål til koordinering og kommunikation med fx lægen og offentlige myndigheder.

”Undersøgelse om pårørende, december 2021”, som Voxmeter har udført for Ældre Sagen, viser bl.a., at 78 pct. af den danske befolkning hjælper eller tidligere har hjulpet en nærtstående syg eller svækket ældre.

Heraf hjælper langt de fleste hovedsageligt med praktiske ting som fx indkøb, rengøring og tøjvask, mens 6 pct. også hjælper med personlig pleje.

Offentlig hjælp er utilstrækkelig
96 pct. af de pårørende finder det naturligt at hjælpe, men 37 pct. svarer, at de er nødt til at springe til, fordi den offentlige hjælp er utilstrækkelig

Det er hårdt at hjælpe
Godt hver tredje pårørende tilkendegiver at de må tilsidesætte egne behov for at være i stand til at hjælpe, og hver femte føler sig belastet og alene med ansvaret for at hjælpe. 19 pct. føler, at det er belastende at hjælpe.

Hjælper i mange år
56 pct. af alle pårørende hjælper mindst en - to gange om ugen, heraf hjælper 20 pct. 3-4 gange om ugen eller mere. Knap halvdelen af de pårørende har hjulpet i fem år eller mere – heraf har 28 pct. hjulpet i mere end otte år. Næsten hver tiende pårørende hjælper hver dag.

Læs undersøgelsen om  pårørende december 2021

 

Sidst opdateret 07.02.2024