Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Gæld

Din økonomi kræver overblik

Du arver ikke gæld

Kommer du i den situation, at et nært familiemedlem, fx din ægtefælle, efterlader gæld ved sin død, skal du ikke bekymre dig. Det er kun i visse situationer, du risikerer at overtage gælden.

Generelt er det boet efter den afdøde, der hæfter for den gæld, der bliver efterladt. Så du kommer, som udgangspunkt, ikke til at overtage gælden efter din ægtefælle. Men du kan risikere at overtage gælden, alt efter hvordan du vælger, at boet skal skiftes.

Læs mere om skifteformer

Når en person dør, gøres boet op

Når en person dør, efterlyser skifteretten kreditorer gennem en meddelelse i Statstidende. Hvis den afdøde skylder penge væk, skal kreditorerne anmelde deres krav via inden otte uger på:

Skifteportalen på www.domstol.dk

Efter de otte uger kan du se, hvor meget gæld din afdøde ægtefælle havde.

Når gælden overstiger værdierne

Hvis der er mere gæld end værdier i det bo, din afdøde ægtefælle efterlader, kan du bede skifteretten om, at boet behandles som et såkaldt insolvent bo, altså et bo med underskud.

Herefter vil Skifteretten udpege en advokat – også kaldet en bobestyrer – der behandler dødsboet.

Bliver din anmodning imødekommet, og kan du levere alle din afdøde ægtefælles værdier tilbage, kommer du ikke til at hæfte for den gæld, din afdøde ægtefælle efterlader.

Du kan risikere at overtage gælden

Der er nogle situationer, hvor man kommer til at overtage gælden efter sin afdøde ægtefælle.

Først og fremmest hvis du ikke kan levere alle de værdier, din afdøde ægtefælle havde, tilbage til boet, fordi du har brugt dem. Så kommer du til at hæfte for gælden.

I nogle andre situationer risikerer du, som arving, at overtage den gæld, der ikke kan dækkes af boet:

  • For det første hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, dvs. at der ikke bliver fordelt arv til livsarvinger (børn). I det tilfælde bliver du personligt ansvarlig for din afdøde ægtefælles gæld.
  • For det andet hvis du vil have ægtefælleudlæg. Ægtefælleudlæg kan komme i spil, hvis jeres samlede formue, altså alle dine værdier og alle din afdøde ægtefælles værdier, tilsammen er mindre end 870.000 kroner (2024).
    Så kan du få det hele, selv om der er livsarvinger (børn). I det tilfælde overtager du den gæld, der er i boet.
  • Det tredje tilfælde, hvor du kan komme til at hænge på gælden, er, hvis du ønsker privat skifte. Et privat skifte betyder, at boet deles af arvingerne uden at delingen forestås af en bobestyrer.
    Viser det sig, at der er mere gæld end værdier i boet, kan du dog stadig træde tilbage og lade boet skifte offentligt ved en bobestyrer i stedet for at gøre det privat. Men alle værdier skal stadig være i boet, ellers kommer du til at hæfte for eventuel gæld. 
  • Endelig kan du komme til at hænge på din ægtefælles gæld, hvis I i ægteskabet havde delingsformue, tidligere fælleseje, og alle aktiverne står i dit navn, og din ægtefælle har gælden. Denne situation kan forebygges ved, at du får særeje på dine aktiver i tide.

Læs hvem arver ifølge arveloven i håndbogen ”Værd at vide”

Lad værdierne blive i boet

Et generelt råd, uanset hvordan du vælger, at boet skal skiftes, er, at lade værdierne blive i boet, indtil du ved, om der er mere gæld end værdier.

Hvis den afdøde efterlader sig mindre end 51.000 kroner (2024), når der er betalt for rimelige udgifter til begravelse eller bisættelse, så vil nærmeste pårørende, typisk en ægtefælle, samlever eller børn, få resten af værdierne i boet udleveret.

Den, der får boet udleveret, hæfter ikke for den afdødes gæld. Og der sker ikke noget skifte. Det eneste, man bliver forpligtet til, er at rydde afdødes bolig.

Læs om formue, arv og testamente i håndbogen "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 02.02.2024