Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Gæld

Din økonomi kræver overblik

Sådan får du gældssanering

Har du store gældsposter, du ikke har mulighed for at betale, kan du søge om at få gældssanering.

Artiklen kort

Sådan får du gældssanering

Du har mulighed for at søge om at få gældssanering, hvis du ikke kan betale din gæld.

Gælden kan blive nedsat eller slettet helt. Det er skifteretten, der afgør, om du kan få gældssanering.

Du skal opfylde flere betingelser for at få gældssanering. Blandt andet at det ikke er praktisk muligt at betale gælden.

Den omstændighed, at du bliver folkepensionist og dermed får en meget lavere indtægt, er ikke i sig selv nok til at få gældssanering.

Læsetid 3-4 minutter

_________________

Gældssanering er muligheden for at få nedsat eller slettet gæld, der har vokset sig for stor og uoverskuelig. Det er skifteretten, der afgør, om du kan få gældssanering, og du skal opfylde forskellige krav for at få gældssanering.

Betingelser for gældssanering

For at få gældssanering skal du blandt andet opfylde følgende betingelser:

  • Gælden skal være så stor, at du ikke med rimelighed kan betale den indenfor cirka 10 år.
  • Du skal bevise, at der ikke er nogen praktisk mulighed for at betale gælden.
  • Du skal udvise en vis form for stabilitet, så det er muligt at indgå en afdragsordning.
  • Dine forhold skal tale for gældssanering. Her lægges der vægt på din alder, gældens alder, hvordan gælden er opstået og hvor længe og hvordan, du har forsøgt at afvikle den.

Det er ikke nok at blive folkepensionist

Sociale og helbredsmæssige omstændigheder – fx alvorlig sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse – kan være med til at gavne din ansøgning. Men den omstændighed, at du bliver folkepensionist og dermed får en meget lavere indtægt, er ikke i sig selv nok til at få gældssanering.

Sådan søger du om gældssanering

Hvis du beslutter dig for at søge om gældssanering, kan du hente ansøgningsskema og skriftlig vejledning i skifteretten i den nærmeste byret. Du kan også gå ind på www.domstol.dk og finde ansøgningsskemaet under "Blanketter".

www.domstol.dk

I ansøgningen skal du oplyse om dine personlige forhold, uddannelse, erhverv, indtægter, udgifter – både for dig selv og eventuelt ægtefælle eller samlever – samt aktiver og passiver.

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen ved at søge bistand gennem en af de organisationer, der tilbyder gratis gældsrådgivning.

Læs om gældsrådgivning i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Der skal laves et budget

Beslutter skifteretten, at gælden kan nedsættes, skal der laves et budget med din husstands indtægter med fradrag af faste udgifter, fx til bolig, og et rådighedsbeløb til dækning af det mest nødvendige.

Restbeløbet skal betales til kreditorerne, enten ved betaling af et engangsbeløb eller ved afvikling over en årrække, typisk tre år.
Retten vil også afgøre, om du kan beholde visse af dine aktiver, eller om de skal sælges.

Du kan klage eller søge igen

Hvis skifteretten ikke mener, der er grundlag for at give dig gældssanering, afsiger skifteretten en kendelse, som du kan klage over inden 14 dage.

Du kan søge om gældssanering igen på et senere tidspunkt, hvis du får afslag.

Læs om gældssanering i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 01.07.2024