Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Gæld

Din økonomi kræver overblik

Din pension kan tilbageholdes

Du risikerer, at din pension bliver tilbageholdt, hvis det offentlige har penge til gode hos dig.

Artiklen kort

Din pension kan tilbageholdes

Skylder du penge til det offentlige, er det vigtigt med en tilbagebetalingsordning.

Hvis du ikke betaler det du skylder, kan Gældsstyrelsen forhøje din trækprocent.

Gældsstyrelsen kan også sætte dine ejendele på tvangsauktion.

Du har altid ret til at klage over Gældsstyrelsens afgørelser.

Læsetid 2-3 minutter

_________________

Skylder du penge til det offentlige – fx til Skattestyrelsen, politiet, DSB, kommunen eller anden myndighed – bør du begynde med at få en aftale om, hvordan gælden skal tilbagebetales.

Gældsstyrelsen inddriver det, du skylder

Hvis du ikke indgår en aftale om at tilbagebetale din gæld til det offentlige – eller hvis du ikke kan overholde aftalen – vil der blive sendt besked til Gældsstyrelsen, en enhed under Skatteforvaltningen, der vil forsøge at inddrive det, du skylder.

Gældsstyrelsen har mulighed for at forhøje din trækprocent, så du får mindre udbetalt i løn eller pension, og dermed betaler af på din gæld til det offentlige.

Der skal dog være nok tilbage af din løn eller pension til at sikre, at du og din familie kan klare jer økonomisk.

Dine ejendele kan sættes på tvangsauktion

Skylder du penge til det offentlige system, kan Gældsstyrelsen også inddrage og sælge dine ejendele fx fast ejendom, bil, båd eller værdifuldt indbo.

Læs også: Sådan får du gældssanering

Du kan klage over Gældsstyrelsens afgørelser

Føler du dig uretfærdigt behandlet, fx at du ikke har nok at leve for, efter indhugget i din indkomst, kan du klage. Du kan klage ved at sende en mail via skat.dk/tastselv eller et brev til Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen kan, på baggrund af klagen, træffe en ny afgørelse i sagen. Hvis Gældsstyrelsen, efter en ny vurdering af sagen, fastholder afgørelsen, sendes klagen til Skatteankestyrelsen sammen med en udtalelse om sagen.

Læs mere om gæld til det offentlige i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 07.02.2024