Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Lovforslag: Arbejd og få samtidig fuld folkepension

Fremover vil du som folkepensionist kunne have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension, hvis et nyt lovforslag, der er på vej, bliver vedtaget.

Fra den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, der betyder, at din samlevers eller ægtefælles arbejdsindtægt ikke længere påvirker beregningen af din folkepension og personlige tillægsprocent, seniorpension eller førtidspension.

Læs artiklen: Din ægtefælles arbejdsindtægt påvirker ikke din folkepension

Din arbejdsindtægt vil fremover ikke nedsætte din folkepension

Nu er der flere ændringer på vej. Den 8. februar 2023 meddelte beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, at hun vil fremsætte et lovforslag, der betyder, at du som folkepensionist ikke vil blive modregnet i din folkepensions grundbeløb eller pensionstillæg på grund af din egen arbejdsindtægt.

Det vil sige, at du som folkepensionist kan have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension.

Seniorpension, førtidspension og efterløn modregnes stadig

Lovændringen omfatter ikke dig, hvis du modtager seniorpension, førtidspension eller efterløn.

Hvornår gælder de nye regler fra?

Indtil videre er intet besluttet.

Beskæftigelsesministeren vil fremsætte lovforslaget i løbet af foråret 2023.

Forslaget forventes at have virkning fra 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Pensioner og kapitalindkomst kan fortsat nedsætte pensionstillægget

Hvis du som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget, hvis indtægterne er over 91.300 kr. pr. år for enlige eller 182.900 kr. pr. år for gifte/samlevende (2023).

Andre skattepligtige indtægter kan fx være andre pensioner eller kapitalindkomst.

Læs Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse

Spørgsmål?

Kontakt Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål til beregning af folkepension. Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få hjælp af vores dygtige jurister, økonomer og socialrådgivere. 

Kontakt rådgivningen

Sidst opdateret 01.03.2023