Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Efterløn

Regler og satser for efterløn

Udskyd efterlønnen og få fordele

Det kan det være en økonomisk fordel at vente med at gå på efterløn, hvis du har lyst til at arbejde lidt længere, efter du har modtaget dit efterlønsbevis.

Artiklen kort

Udskyd efterlønnen og få fordele

Hvis du er født før 1. januar 1956 og fortsætter med at arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis, er der økonomiske fordele at hente.

Er du født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959 og udskyder udbetalingen af din efterløn, til der er tre år eller mindre, til du når folkepensionsalderen, og har du arbejdet i mindst 780 timer pr. halvår, vil du få den højeste dagpengesats i efterløn.

Er du født 1. juli 1959 eller derefter vil efterlønssatsen svarer til den maksimale dagpengesats. Fortsætter du med at arbejde har du mulighed for at optjene en skattefri præmieportion.

Læsetid 4-5 minutter

_________________

Der er økonomiske fordele i at udskyde, hvornår du går på efterløn. Hvad du kan få ud af at udskyde tidspunktet for efterløn afhænger af, hvornår du er født. 

Reglerne er forskellige, alt efter om du er født før 1956, mellem 1956-59 eller efter 1959. Du kan læse om de forskellige regler i de følgende afsnit.

Født før 1. januar 1956

Fortsætter du med at arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis, og udskyder du udbetalingen af efterløn, til der er tre år eller mindre, til du når folkepensionsalderen, er der økonomiske fordele at hente, hvis du samtidig har arbejdet 3.120 timer i den foregående periode.

Du kan få vejledning om din økonomiske situation i Ældre Sagens rådgivning.

Opfylder du betingelserne, vil du nemlig kunne få den højeste dagpengesats i efterløn — i stedet for 91 pct. af højeste dagpengesats.

Du skal være opmærksom på, at din efterløn vil blive nedsat, hvis du løbende får udbetalt en pension sammen med efterlønnen.

Du kan også optjene det, der kaldes en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde. Du optjener en skattefri præmieportion, hver gang du arbejder 481 timer. Du kan maksimalt optjene 12 præmieportioner.

Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide"

Født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959

Udskyder du udbetalingen af din efterløn, til der er tre år eller mindre, til du når folkepensionsalderen, og har du arbejdet i mindst 780 timer pr. halvår, vil du få den højeste dagpengesats i efterløn.

Du skal dog være opmærksom på, at alle former for pensionsopsparinger vil nedsætte din efterløn.

Læs mere om modregningsregler i håndbogen "Værd at vide"

Du kan også optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde. Du optjener en skattefri præmieportion, hver gang du arbejder 481 timer. Du kan maksimalt optjene 12 præmieportioner.

Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide"

Født 1. juli 1959 eller derefter

Efterlønssatsen svarer til den maksimale dagpengesats. Fortsætter du med at arbejde, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, har du mulighed for at optjene en skattefri præmieportion, hver gang du arbejder 481 timer. Du kan maksimalt optjene 12 præmieportioner.

Du bør være opmærksom på, at hvis du er født 1. januar 1956 eller senere, arbejder og får efterløn udbetalt på samme tid, er du først berettiget til at optjene skattefri præmie, når du har udskudt overgangen til efterløn til to år efter udstedelsen af efterlønsbeviset.

Læs mere om optjening af skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivning, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 07.02.2024