Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Bolig

Et hjem der lever op til drømme og behov nu og i fremtiden

5 fordele ved at bo i almen bolig

Større tryghed og hjælp til vedligeholdelse er bare nogle af fordelene ved at bo i almen bolig.

En almen bolig adskiller sig fra ejerbolig og andelsbolig ved, at du bor til leje. Der er mange gode grunde til, at en million danskere har valgt denne boligform, som især kan være attraktiv, når du bliver ældre.

Vi har samlet fem fordele ved at bo i en almen bolig.

1. Større tryghed med godt naboskab

I en almen bolig bor du tæt på andre mennesker. Det giver mulighed for et godt naboskab, hvor man hjælper og passer på hinanden. Det kan give en høj grad af tryghed.

Hvis du har et godt naboskab, er det lettere at løse de problemer, som nogle gange opstår, når man bor tæt.

Læs også: Sådan inviterer du naboerne indenfor

2. Gode rammer for fællesskabet

I et alment boligselskab er der ofte gode muligheder for at komme hinanden ved.

Der kan være fælleslokaler, hvor man kan holde fælles arrangementer og deltage i aktiviteter sammen. Nogle steder er der udendørs fællesarealer med fx en græsplæne, bænke og borde, legeplads eller petanquebane.

Du vil ofte kunne få penge fra boligselskabet og praktisk eller teknisk hjælp af dets ejendomskontor, hvis du har en idé til en aktivitet eller et arrangement.

Det kan kræve lidt arbejde at starte nye aktiviteter. Derfor kan det være en fordel til at investere tid og kræfter i opgaven, mens du har overskud og synes, det er sjovt.

3. Hjælp til at vedligeholde din bolig

Som boligejer står du selv med ansvaret og udgifterne til at vedligeholde din bolig. Bor du til leje i en almen bolig, er det boligselskabet, som står for at vedligeholde den.

Det betyder, at du ikke selv skal betale for, fx hvis dit toilet går i stykker, eller døre, vinduer eller radiatorer skal udskiftes.

Hvis du skal have noget repareret eller udskiftet, kontakter du viceværten eller boligselskabets ejendomskontor, der så står for det praktiske med at skaffe materialer og håndværkere.

Det kan være en stor lettelse at slippe for ansvaret for at vedligeholde sin bolig.

4. Nemt at forbedre din bolig

Du kan sagtens foretage ændringer i din bolig, når du bor alment. Du har nemlig råderet over boligen.

Det betyder, at du har ret til fx at fjerne dørtrin, opsætte et nyt køkken, ændre badeværelsets indretning, blænde en dør eller sætte en skillevæg op.

Dit boligselskab skal godkende ændringerne, før du går i gang, og vil ofte kunne hjælpe med at finde løsninger.

Boligselskabet vil fx have aftaler med håndværkere, som de samarbejder med. Det giver tryghed for, at du kan stole på håndværkerne, og at økonomien ikke løber løbsk.

Udgifter til forbedringer vil ofte kunne indgå i din husleje, så du betaler af gennem din husleje. Hvis du flytter, udregner dit boligselskab, om du skal have penge tilbage.

Læs også: Indret din bolig så du kan bo der længst muligt

5. Få indflydelse på, hvordan din boligforening bliver drevet

Du kan få indflydelse på, hvordan din forening bliver drevet, og fx arbejde for, at den bliver mere seniorvenlig. Det sker på beboermøder, hvor du kan deltage i beslutningerne.

Der bliver afholdt et beboermøde hvert år, hvor beboerne vælger en bestyrelse for afdelingen.

På mødet kan man fx også beslutte, om der skal være mere lys i opgangen, om man skal have lov til at holde husdyr, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og antallet af fælles aktiviteter.

Nogle beslutninger påvirker huslejen i boligafdelingen, og derfor skal beboerne stemme om dem på mødet.

Større spørgsmål, som at indføre kollektiv råderet (afdelingen optager et fælles lån) eller installere en elevator, skal også godkendes af dit boligselskab. Men forslaget kan i første omgang komme fra det årlige beboermøde.

Læs mere om boligforhold når du bliver ældre


Kilde: Undersøgelse af socialt velfungerende boliger

Sidst opdateret 01.07.2024