Guide: Hjælp til pårørende

Pårørende

Guide: Hjælp til pårørende

Pårørende: Pas på dig selv mens du hjælper

Pas godt på dig selv som pårørende. Så kan du bedre hjælpe dine nære.

Det kan være en krævende opgave at hjælpe en svækket ældre. Og det kan være svært at erkende, at opgaven er stor og måske opslidende, fordi det handler om familie. Men det er en opgave, du udfører, og det er vigtigt, at du også passer på dig selv, imens du passer på din familie.

Her får du råd til, hvordan du passer godt på dig selv og får mere overskud i hverdagen.

Undersøg om I får den rette hjælp og støtte

Under et sygdomsforløb opstår der ofte behov for øget hjælp og støtte i form af hjemmehjælp, aflastning eller afløsning. Det er derfor vigtigt, at I løbende drøfter med hjemmeplejen om I modtager den hjælp, der er brug for. Kontakt visitatoren i kommunens hjemmepleje, og få svar på om I får den rette hjælp og støtte.

Sørg for dig selv først

Hvis du er pårørende gennem lang tid, er det meget vigtigt, at du passer godt på dig selv. Ellers er der risiko for, at du selv brænder ud og bliver syg. Og så er du slet ikke i stand til at være noget for andre. Det er ikke kun mennesker med behov for pleje og omsorg, der kan modtage hjælp og støtte. I mange kommuner er der også tilbud til pårørende.

Spørg din kommune om dine muligheder for hjælp og støtte.

Vær tilfreds og glad for den indsats, du yder

Aftal med dig selv, hvor stor en indsats du kan og vil yde, eller giv dig selv en pause at se frem til. Drop den dårlige samvittighed og husk, at hvis ikke du får en pause, så kan du ikke være noget for andre.
Øv dig i at fokusere på det gode, vær stolt af alt det, du faktisk klarer. Tag en dag ad gangen og husk lyspunkterne.

Gør plads til frirum

Det er vigtigt at fastholde hverdagssituationer, der giver overskud og glæde i den svære tid. Det kan være alt fra biografture med gode venner og veninder til hyggestunder med børn eller børnebørn.

Du har brug for at slippe det hele lidt, koble af, lade batterierne op og få tankerne et andet sted hen. Spørg derfor i dit netværk, om der er en anden end dig, der kan hjælpe en enkelt aften eller et par timer om ugen.

I Ældre Sagens lokalafdelinger har vi aflastningstilbud, der måske kan gavne din situation. Benyt jer eksempelvis af Ældre Sagens tryghedsopkald, og få en roligere start på dagen.

Læs mere om tryghedsopkald 

Del opgaverne imellem jer

Under et sygdomsforløb kan der være mange praktiske opgaver, der skal tages hånd om. Opgavemængden er ofte afhængig af den enkeltes sygdomsforløb, og øges ofte ved højtider og i ferieperioder.

Det er vigtigt, at I husker at passe godt på hinanden. Det kan I gøre ved at fordele de mange opgaver iblandt den familie og omgangskreds, der gerne vil hjælpe til.

Det kan I gøre via Relabee, der er en gratis app og hjemmeside for pårørende. Her kan I kan koordinere aftaler, dele viden omkring sygdomsforløbet og give beskeder til alle på én gang. Med Relabee får hele netværket desuden mulighed for at oprette og byde ind på praktiske opgaver, der skal løses.

Download Relabee til din telefon eller tablet  

Mød andre i samme situation

For mange kan være gavnligt at møde andre, der er i samme situation for at dele erfaringer eller lytte til gode råd. Det er derfor en god idé at prioritere tid til at deltage i kurser eller cafémøder for pårørende, selvom det virker uoverskueligt.

I kommunerne findes der tilbud til pårørende. Eksempelvis pårørendecaféer på plejehjem eller undervisningsforløb i demenssygdomme. Kontakt derfor din kommune og hør, hvad de kan tilbyde dig.

Sæt ord på dine tanker

Som pårørende til en sygdomsramt kan der være svære perioder fyldt med bekymringer, sorg og frustration. Det kan også være svært at finde ro, når situationen hele tiden kan ændre sig. Du står måske med følelsen af hele tiden at stå på spring.

Det kan være rart og forløsende, at få sat ord på noget af det, der nager. Sørg derfor for at dele dine tanker med en god ven i dit netværk eller få rådgivning fra en professionel.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om psykologhjælp

Tal med din arbejdsgiver

Hvis du er på arbejdsmarkedet, så anbefaler vi, at du taler med din arbejdsgiver om mulighed for fleksibilitet. Mange arbejdsgivere er forstående overfor behovet for at kunne flekse eller holde lidt mere fri. Det kan lette din hverdag, hvis du allerede på forhånd kender dine muligheder, og vi anbefaler derfor at du tager snakken så tidligt som muligt.

Kend dine grænser

Det kan være svært at kende egne grænser, når man er pårørende til et nærtstående familiemedlem. Vi anbefaler derfor, at du løbende sætter grænser for, hvor meget du vil hjælpe og hvad du kan hjælpe med.

Det er helt naturligt, at situationen kan ændre sig over tid, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden mærker efter. Det kan du f.eks. gøre ved at forventningsafstemme indsatsen sammen med eventuelle andre familiemedlemmer.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Som pårørende til en syg forældre eller ægtefælle, kan du have brug for at blive rustet til hverdagen. Det kan du blive på et af de kurser som mange af landets kommuner udbyder.

Kurset hedder "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". Det er et 7 ugers forløb, hvor pårørende mødes mindst én gang om ugen.

Køb bogen "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" hos Komiteen for for Sundhedsoplysning

Se om din kommune udbyder LÆR AT TACKLE kurset


Ældre Sagen er partner

I et partnersamarbejde med Relabee hjælper Ældre Sagen pårørende og deres netværk til at overskueliggøre hverdagen på en digital platform.

Ælder Sagen bistår Relabee som partner sammen med en række organisationer, myndigheder og virksomheder med kvalificeret viden og indhold. Sammen sikrer vi en digital platform, hvor pårørende kan hente hjælp, dele viden og få indsigt i de opgaver, der er, når man er tæt på en ældre, der behøver hjælp.

Bedre støtte til pårørende

Ældre Sagen arbejder politisk for bedre vilkår for pårørende. Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre i Danmark.

Læs hele mærkesagen om pårørende

Sidst opdateret 19.11.2018