Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tænder

Pleje af dine tænder, når du bliver ældre

Sådan får du tilskud til tandlæge og behandling

Der er forskellige former for tilskud, du kan søge, hvis du får problemer med tænderne.

Et besøg hos tandlægen kan hurtigt blive en større udskrivning. Du kan heldigvis søge om tilskud til at betale regningen, hvis du er folkepensionist og har en trang økonomi. 

Tilskuddene varierer alt efter, hvilken type behandling du har brug for. Dine økonomiske forhold spiller naturligvis også en rolle.

Offentlige tilskud

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje.

Er du i sygesikringsgruppe 1 er prisen i de fleste tilfælde fast og gælder for de tandlæger, der praktiserer efter bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge.

Er du i sygesikringsgruppe 2, er der ikke faste priser. Priserne bliver fastsat hos den enkelte klinik.

Spørg din tandlæge om denne arbejder efter bekendtgørelsen.

Din tandlæge kan oplyse hvilke behandlinger, du kan få tilskud til. Hvis du vil søge om tilskud, er det vigtigt, at du:

  1. får et tilbud hos tandlægen
  2. søger kommunen om tilskud
  3. afventer svar fra kommunen, inden behandlingen begynder.

Kommunale tilskud

Hvis du er på kontanthjælp eller har tilsvarende lav indkomst, kan du søge tilskud i din kommune.

Her har du også mulighed for at få tilskud til tandproteser, hvis du som følge af en ulykke har fået skader på tænder, mund eller kæber, der er vansirende eller nedsætter din funktionsevne.

Tilskuddene er uafhængige af dine økonomiske forhold.

Læs om hjælp i særlige tilfælde i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Helbredstillæg

Hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser, kan du få helbredstillæg. 

Helbredstillæg er et løbende tilskud til fx medicin, høreapparat, fysioterapi – og altså også tandlæge. Tillægget bliver fornyet hvert år, hvis du er berettiget til tilskuddet. Det er afhængigt af din indtægt og din eventuelle formue.

Du søger om helbredstillæg på www.borger.dk – eller hos borgerservice i din kommune, som kan hjælpe dig med at ansøge.

Læs om helbredstillæg i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" 

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 17.04.2024