Hjælp i særlige tilfælde

Sidst redigeret den 15.01.2024

Enkeltudgifter
I særlige tilfælde kan der ydes hjælp til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister der har fået tilkendt pension efter 01.01.2003, til uforudsete udgifter som man ikke har mulighed for selv at betale.

Man kan som hovedregel ikke få hjælp til udgifter, som man har påtaget sig inden man søger om hjælp. Der ydes ikke hjælp til løbende udgifter eller offentlig gæld.

Kommunen kan forlange, at man fremover får administreret sin kontanthjælp, flytter til en billigere bolig og/eller deltager i gældsrådgivning.

Krav til hjælp til enkeltudgifter:

 • man har været ude for ændringer i sine forhold
 • at udgiften ikke kunne forudses
 • at udgiften gør det vanskeligt at kunne klare sig selv.

Eksempler på enkeltudgifter, der kan ydes hjælp til:

 • medicin og sygebehandling
 • tandbehandling
 • briller
 • samværsudgifter
 • flytning
 • boligindskud og depositum. Denne hjælp skal man betale tilbage på et senere tidspunkt
 • hjælp til udsættelsestruede lejere f.eks. børnefamilier og socialt udsatte borgere
 • transport til behandling, som er en følge af frit sygehusvalg
 • begravelse, hvis det ikke dækkes af boet eller efter anden lovgivning
 • restance til faste udgifter.

Udbetaling af hjælpen
Hjælpen udbetales af kommunen, som foretager en konkret vurdering af udgiftens rimelighed og ansøgerens muligheder for selv at betale. Hovedreglen er, at man ikke må have afholdt udgiften selv inden ansøgningen.

Førtidspensionister med brøkpension
Hvis man ikke har optjent ret til fuld førtidspension, er der mulighed for at supplere op med kontanthjælp.  

Tilskud fra privat forsikring
Udbetaling eller tilskud fra en privat forsikringsordning, (f.eks. Sygesikring Danmark), betragtes som egne midler fra det tidspunkt, hvor der sker udbetaling. Har kommunen ydet hjælp til en behandlingsudgift, som efterfølgende refunderes af f.eks. Sygesikringen Danmark, skal hjælpen i de fleste tilfælde betales tilbage.

Indhold hentes