Hjælp i særlige tilfælde

Sidst redigeret den 09.01.2018

Enkeltudgifter
I særlige tilfælde kan der ydes hjælp til udgifter som man ikke har mulighed for at betale. Der ydes ikke hjælp til løbende udgifter. Man kan som hovedregel ikke få hjælp til udgifter, man har påtaget sig inden man søgte kommunen om hjælp.

Krav:

  • man har været ude for ændringer i sine forhold
  • at udgiften ikke kunne forudses
  • at udgiften, vil vanskeliggøre muligheden for at klare sig selv

Eksempler på enkeltudgifter:

  • medicin og sygebehandling
  • tandbehandling
  • briller
  • samværsudgifter
  • flytning
  • boligindskud- og depositum. Denne hjælp skal man betale tilbage på et senere tidspunkt
  • hjælp til udsættelsestruede lejere f.eks. børnefamilier og socialt udsatte borgere.

Hjælp til medicin, læge- og tandlægebehandling
Selv om der ikke er sket ændringer i ens forhold, er der mulighed for at få hjælp til medicin, læge- og tandlægebehandling mv., som ikke dækkes af den offentlige sikring, anden lovgivning eller andre ordninger.

Udgiften skal være lægeligt velbegrundet og man skal ikke selv have råd til at betale.

Hjælpen kan ydes løbende.

Samvær med børn
Hvis man ikke selv har midler til det, kan der ydes hjælp til udgifter i forbindelse med samvær med børn.

Udbetaling af hjælpen
Hjælpen udbetales af kommunen, som foretager en konkret vurdering af udgiftens rimelighed og ansøgerens muligheder for selv at betale.

Hovedreglen er, at man ikke må have afholdt udgiften inden ansøgningen. Det er en betingelse, at man ikke selv har råd til at betale.

Førtidspensionister med brøkpension
Hvis man ikke har optjent ret til fuld førtidspension, er der mulighed for at supplere med kontanthjælp.

Man kan højst modtage en samlet hjælp svarende til, hvad man ville have været berettiget til i tilfælde af fuld optjening af førtidspension.

Hjælp til flytning, boligindskud, flytteudgifter
Hvis kontanthjælpen er blevet nedsat fordi man er omfattet af kontanthjælpsloftet, kan kommunen yde hjælp til en flytning, der forbedrer ansøgerens eller familiens bolig og erhvervsforhold. Hvis der er givet afslag på beboerindskudslån, kan der søges om en enkeltydelse til indskudslånet og flytning.

Midlertidig huslejehjælp
Kommunen kan yde hjælp til midlertidige huslejeudgifter hvis boligselskabet truer med at opsige lejemålet. Kommunen kan forlange, at man fremover får administreret sin kontanthjælp, flytter til en billigere bolig og deltager i gældsrådgivning.

Sagsbehandlingstid
Hvis man ikke har betalt sin husleje og boligselskabet truer med at opsige lejemålet har kommunen pligt til, at behandle ansøgningen så hurtigt som muligt. 

Tilskud fra privat forsikring
Udbetaling eller tilskud fra en privat forsikringsordning (f.eks. Sygesikring Danmark), betragtes som egne midler fra det tidspunkt, hvor der sker udbetaling. Har kommunen ydet hjælp til en behandlingsudgift, som efterfølgende refunderes af f.eks. Sygesikringen Danmark, skal hjælpen i de fleste tilfælde betales tilbage.

Indhold hentes