Privat sygeforsikring

Sidst redigeret den 15.01.2024

Sygeforsikringen "danmark“ optager alle raske under 60 år, som ikke bruger fast medicin.

Hvis man har haft en midlertidig skavank, som er forsvundet igen, er der mulighed for at blive medlem 12 måneder efter.

Der er fire medlemsgrupper, som koster fra 99 kr. pr. kvartal til 1.079 kr. pr. kvartal. Den billigste gruppe giver ikke tilskud til sundhedsudgifter. Men er man medlem af danmark, kan man vælge at skifte til en af de dyrere grupper, hvis man får brug for ydelser.

Der kan tegnes forsikringer, der giver yderligere dækning, og der kan også ydes godtgørelse for udgifter til sygdomsbehandling, køb m.v. i EU-/EØS-landene. Dog ydes der ikke godtgørelse for udgifter til medicin og kur- og rekreationsophold i disse lande.

Søges helbredstillæg fra kommunen, fratrækkes tilskud fra sygeforsikringen "danmark", inden beregning af helbredstillæg, hvis tilskuddet er kendt på betalingstidspunktet. Se afsnit om Ældrecheck og helbredstillæg under "Folkepension og Førtidspension - Folkepension".

Nærmere oplysninger fås hos:

Sygeforsikringen "danmark"
tlf. 70 10 90 70
www.sygeforsikring.dk

Ud over "danmark", har flere andre forsikringsselskaber også indført sygeforsikringer ved f.eks. kritisk sygdom og ved operationer.

Indhold hentes