Ensomhed er et udbredt problem blandt ældre over 65 år. Det er et stort problem både for den enkelte og for samfundet. Sammen kæmper vi mod ensomheden og tabuerne om den.

Ensomhed

50.000 ældre føler sig ensomme - bryd tabuet sammen med os

Sådan spotter du ensomhed

De fleste af os kender nogle, som er ensomme. Det kan være en i familien, en ven, en nabo eller en kollega. Bliv opmærksom på, hvordan du spotter ensomhed.

Ensomhed kan ramme os alle. Man kan ikke forudsige, hvem der vil opleve at føle sig ensom.

Ensomhed kan komme snigende over tid eller slå pludseligt ned, hvis der opstår en krise eller en ny livssituation.

 

Hvis du vil gøre en indsats mod ensomhed og hjælpe andre, så bør du kende nogle tegn, du bør kende.

Start snakken med din nabo

Livssituationer, som gør os ensomme

En række livssituationer gør os særligt udsatte for at opleve ensomhed. Det er især, hvis man:

  • Har været igennem en livskrise fx med alvorlig sygdom, arbejdsløshed, konflikter med ens nærmeste, økonomiske problemer mm.
  • Har en alvorligt syg ægtefælle.
  • Er blevet alene for nyligt, så man er blevet enke eller enkemand, eller skilt.
  • Er tilflytter og har et lille netværk.

Ensomhed hos enker, enkemænd og skilte

Tegn på, at et menneske er ensomt

Der er også en række signaler, som kan indikere, at en person er i høj risiko for ensomhed. Det kan fx være, hvis man:

  • Har svært ved at høre.
  • Vurderer sit eget fysiske helbred som dårligt. Fx en der modtager hjemmepleje.
  • Har svært ved at tage sig sammen til at gøre ting eller få struktur på hverdagen.
  • Kun har kontakt til venner og familie 1-2 gange om måneden. Eller mindre.

Sådan kan du hjælpe

Hvis man føler sig ensom, har man ofte brug for hjælp til at bryde ud af sin ensomhed. Deltag i Ældre Sagens aktiviteter. Du kan for eksempel møde andre i strikkeklub, værksted, stavgang eller seniordans.

Det kan være, at man føler, at ens ensomhed er selvforskyldt, og at man selv burde gøre mere for at komme ud blandt folk eller tage kontakt til familien.

Men mange magter det ikke. Eller har svært ved at tage de første skridt.

Især er det svært, hvis man er ramt af sygdom eller er begrænset i sin mobilitet.

Find aktiviteter nær dig

Tilbyd din hjælp til de første skridt

Det kan være helt enkelte ting i hverdagen, som kan gøre en forskel. Det kan fx være hjælp til at komme et sted hen og møde andre.

Her kan du tilbyde hjælp til at komme ud, at følges ad eller til transport.

Få hjælp til transporten

Tag andre med ind i dine fælllesskaber

Hvis du har mulighed for det, kan du også invitere ind i dine fællesskaber: Tag fx en nabo med til foredrag på biblioteket eller til fællesspisning i hallen.Du kan have glæde af en at gå med, hvis du har svært ved at komme ud, fordi du måske er lidt usikker på benene, ofte bliver forvirret eller er utryg ved at gå på gaden. Få en at følges med.

Byd på kaffe, invitér et par stykker fra fodboldholdet med hjem, eller sæt dig og få en sludder med manden på bænken.

Tag godt imod nye i de fællesskaber, du indgår i på arbejdspladsen, i din lokale forening, sportsklubben osv.

Og husk, at være venlig, men vedholdende: Respekter, hvis du får et "nej tak" til en invitation. Men prøv igen senere. Det kan tage tid at bryde muren til et andet menneske.

 

Vi er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed

350.000 personer i Danmark føler sig ensomme i hverdagen. Bekæmp ensomhed sammen med os. I Folkebevægelsen mod Ensomhed gør vi det til en fælles sag at tale om ensomhed og invitere ind i store og små fællesskaber.

Læs om Folkebevægelsen mod ensomhed

Sidst opdateret 31.07.2019