Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Et værdigt liv med demens

Nu skal der handles på demensområdet

I 2016 vedtog Folketinget den første nationale demenshandlingsplan frem mod 2025.

Formålet blev beskrevet således:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Det skulle være så godt, men...

Flere gode initiativer blev sat i værk, men her – mere end syv år senere - er ingen af de tre nationale mål endnu opnået:

Ventetider på demensudredning er flere steder i landet på mere end et år.

Forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens har ikke rykket sig siden 2016. På plejehjem var forbruget cirka fem procent højere i 2021 end i 2016.

I kommunerne er der massive besparelser, der hænger dårligt sammen med ambitionen om 98 demensvenlige kommuner.

Hvis vi skal lykkes med at nå handlingsplanens tre mål, skal der både handling og finansiering til. 

Udfordringerne bliver ikke mindre

Vi står overfor en fremtid, hvor mange flere vil få en demenssygdom.

I 2035 forventes antallet af personer med demens over 65 år at vokse til mere end 134.000.

Læs: Udviklingen af antal mennesker med demens frem mod 2035

Og kommuner og regioner skærer ned

I forbindelse med nedskæringer og rekrutteringsudfordringer i kommuner og regioner bliver mennesker med demens og deres pårørende hårdt ramt.

Demenskoordinatorer spares væk, væresteder nedlægges, der kommer flere ufaglærte på plejehjemmene og vi hører alt for mange historier om demensramte, der ikke kommer i bad eller ligger i sengen til langt ind på formiddagen, for at nævne nogle eksempler. 

Det er hverken værdigt eller demensvenligt. 

Der er tid til handling

Siden 2016 er der nedsat en række arbejdsgrupper, der er udarbejdet flere anbefalinger, lavet guider og mange andre initiativer, der skal bidrage til at opnå de tre mål i Demenshandlingsplanen.

Der er flere gode tiltag. Vi ved meget mere i dag om, hvad der virker og hvilke indsatser, der skal sættes ind. 

Derfor er vi også nået til et punkt, hvor det er på tide at stoppe snakken og papirarbejdet - nu skal der reel handling til.  

Samtidig er der behov for, at de allerede igangsatte og velfungerende initiativer, fortsat sikres finansiering. Flere mister nemlig deres finansiering her i 2023/2024. Det vil være hovedløst ikke at  lade disse indsatser fortsætte.  

Behov for en langsigtet indsats og finansiering

Det er positivt, at der i aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 er blevet afsat 56 mio. kr. for at styrke demensindsatsen med et primært fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin. 

Men det er langt fra nok. De mange udfordringer på demensområdet kræver en langt mere samlet og langsigtet indsats og finansiering.

Det er ikke nok med mindre puljer og tidsbegrænsede projekter. Mennesker med demens og deres pårørende fortjener en mere handlingsorienteret, kontinuerlig og vedværende indsats.    

Hvad mener Ældre Sagen, der er brug for?

Her og nu, er der især fire indsatser, der er afgørende for at løfte demensområdet:

Sidst opdateret 18.10.2023