Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demensområdet har brug for en ny handlingsplan

Ældre Sagen deltog ved demenskonferencen "Demensområdet har brug for en ny plan" d. 9. marts 2023 på Christiansborg

Denne publikation er blevet til i et samarbejde mellem Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Pårørende i Danmark, FOA og Roche. Publikationen blev udgivet i forbindelse med konferencen ’Demensområdet har brug for en ny plan’ d. 9. marts 2023, og er en samling af anbefalinger til en ny demenshandlingsplan i Danmark.

Tre indsatser er helt centrale for at løfte demensområdet, og de udfoldes i publikationen:

  1. Investering i tidligere opsporing, specifik diagnosticering og behandling
  2. Større faglighed i demenspleje og behandling
  3. Bedre støtte til mennesker med demens og deres pårørende

Det er ikke nemme løsninger. Men med resolut handling og politisk vilje kan Danmark rustes til de kommende behov, og en bedre fremtid kan skabes for personer med demens, deres pårørende og personalet i sundheds- og plejesektoren.

Et værdigt liv med demens

MENNESKER MED DEMENS SKAL KUNNE LEVE ET SÅ GODT OG VÆRDIGT HVERDAGSLIV SOM MULIGT, UANSET HVOR LANGT DE ER I DEMENSSYGDOMMEN.
Læs mere om mærkesagen demens

Sidst opdateret 22.03.2023