Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Et værdigt liv med demens

Danmark skal være demensvenligt

Ældre Sagen mener, at Danmark skal være et inkluderende og demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens kan have en hverdag med livskvalitet og selvbestemmelse.

Mennesker med demens skal leve et liv, hvor deres behov bliver mødt, deres holdninger bliver hørt, og hvor civilsamfundet understøtter muligheden for at leve et meningsfuldt hverdagsliv med demens.

Mennesker med demens skal desuden kunne leve og færdes trygt i omgivelser, der er tilpasset og tilgodeser de særlige behov, der opstår som følge af en demenssygdom. 

For at sikre dette skal vi have engageret lokalsamfundet. 

Demensvenlige lokalafdelinger

I Ældre Sagen starter vi med at få klædt vores mange, dygtige frivillige endnu bedre på til arbejdet med demens.

Ældre Sagens lokalafdelinger gør allerede i dag en stor indsats for mennesker med demens og deres familier - både i kraft af deres frivillige indsats og det politiske arbejde.

I Ældre Sagen vil vi gerne gøre endnu mere for mennesker med demens og sammen sikre, at Ældre Sagen lokalafdelinger bliver endnu mere demensvenlige.

Vi har i den forbindelse udviklet fire enkle anbefalinger, som flere og flere lokalafdelinger nu følger:

  1.  Lokalafdelingen vælger en ansvarlig for demensområdet
  2. Lokalafdelingen har aktiviteter for demensramte og/eller deres pårørende
  3. Lokalafdelingen rummer mennesker med demens
  4. Lokalafdelingen fremhæver information om demens på deres hjemmeside

Læs mere om de demensvenlige lokalafdelinger

Nedbryd tabuer og fordomme

Det kan ofte været forbundet med tabu og stigma at leve med demens i familien. 

Demens kan være vanskeligt at tale om - både at forstå og forklare, hvad demens handler om, og hvad demens kræver og skaber af nye behov. For mange kan det være svært at opretholde et aktivt og udadvendt liv som fx at spise middag med venner, at komme i motionscentret, at handle ind, tage bussen eller gå i svømmehallen.

Som konsekvens er både mennesker med demens og deres pårørende i risiko for social isolation og ensomhed.

Derfor er Ældre Sagen en ledende kraft i Demensalliancen og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, hvor vi, i samarbejde med en række andre organisationer, arbejder for at udbrede og inspirere til demensvenlige initiativer landet over

 Demens er en folkesag

Vi starter med vores lokalafdelinger, men forudsætningerne for et demensvenligt samfund er, at endnu flere enkeltpersoner, institutioner, frivillige organisationer og virksomheder i lokalsamfundet alle bidrager til det inkluderende civilsamfund gennem viden, dialog, imødekommenhed, indretning og konkrete aktivitetstilbud.

Ældre Sagen mener:

  • At mennesker med demens skal leve i et (lokal)samfund, hvor deres behov bliver mødt, deres holdninger bliver hørt, og hvor civilsamfundet understøtter, at de fortsat kan leve et meningsfuldt liv i interaktion med det omgivende samfund.
  • At mennesker med demens skal involveres i lokal politikudvikling, fx gennem brugerpaneler, når kommunens demenspolitik udvikles.
  • At institutioner, kulturtilbud, sportsklubber med mere skal indrettes, så de understøtter, at demensramte kan deltage aktivt.

Læs også: Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark 

Sidst opdateret 22.01.2024