Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Et værdigt liv med demens

Folkebevægelsen for et demensvenligt DK

Ældre Sagen er medskaber af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

Med det stigende antal mennesker med demens står vi over for en kompleks samfundsudfordring, som vi ikke kan løse alene.

Ældre Sagen har derfor været med til at stifte Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, hvor vi, sammen med 12 andre landsdækkende organisationer, arbejder for, at mennesker med demens og deres pårørende kan indgå ligeværdigt og aktivt i lokalsamfundet.

Vi ønsker at skabe åbenhed og inklusion, og vi ønsker sammen at gøre en forskel.

Folkebevægelsens arbejde

Folkebevægelsen er organiseret i et sekretariat, et koordinationsudvalg og en række arbejdsgrupper.

Mens den overordnede retning for folkebevægelsens arbejde udstikkes i koordinationsgruppen (der består af en repræsentant fra hver medlemsorganisation), løses folkebevægelsens konkrete opgaver i arbejdsgrupperne med støtte fra sekretariatet.

Sekretariatet er folkebevægelsens koordinerende instans og huses hos Ældre Sagen.

Læs mere: Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

En sag for os alle

I Ældre Sagen mener vi, at vi alle kan gøre en indsats for at bryde tabuer om demens, så de, der rammes, kan leve et så godt og værdigt liv som muligt.

Gennem Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark arbejder vi for, at vi lokalt løfter i flok.

Vi vil være med til at skabe lokale demensnetværk, hvor alle relevante lokale aktører bringes i spil; offentlige organisationer, foreninger, frivillige, erhvervslivet mv. og selvfølgelig Folkebevægelsens 13 organisationer. Vi vil i fællesskab skabe konkrete aktiviteter, som alle borgere og organisationer kan bruge til at bidrage til demensvenlighed over hele landet.

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Vær med i folkebevægelsen

Vi vil gerne være flere, så har jeres organisation lyst til at være en del af Folkebevægelsen, så skriv til sekretariatsleder Lone Harlev på lone@demensvenligdanmark.dk - så tager vi en snak om vores fælles sag.

Tabuer skal nedbrydes, viden skal deles, og demensramte og pårørende skal være naturlige og ligeværdige medlemmer af det danske samfund. Dét sørger vi for – i fællesskab.

Sidst opdateret 22.01.2024