Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Private pensioner

Få styr på dine pensioner

Brug din aldersopsparing rigtigt

Få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til en aldersopsparing, og hvordan du får mest ud af den.

Aldersopsparing, som i forsikringsselskaberne hedder aldersforsikring, er en pensionsordning, hvor du ikke kan trække indbetalingerne fra i din skattepligtige indkomst. Til gengæld bliver du ikke beskattet, og heller ikke modregnet i sociale ydelser, når din aldersopsparing bliver udbetalt, forudsat du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Du kan få aldersopsparingen udbetalt som et eller flere engangsbeløb, i rater eller livsvarigt. Det sidste forudsætter dog, at dit pensionsselskab tilbyder den mulighed.

Det er især relevant for dig at overveje aldersopsparingen som ordning, hvis du forventer at blive modregnet i ældrecheck, pensionstillæg eller boligydelse.

Læs mere om private pensioner

SKAT og sociale ydelser

Du skal være opmærksom på, at indbetalingen til aldersopsparing ikke er fradragsberettiget.

Det kan have betydning, hvis du indtil nu har indbetalt til en ordning via din løn, der dermed automatisk giver dig fradrag. Når en del af indbetalingen går til aldersopsparing, skal du dermed betale mere i skat.

Regeringen vil gerne have, at flere bruger aldersopsparing. Derfor er der indført den regel, at hvis en del af indbetalingen fra din arbejdsgiver går til aldersopsparing, kan dit pensionsselskab indeholde en foreløbig skat på 40 procent af det, der bliver indbetalt, så du ikke får en ekstra skat, for den del af din pensionsindbetaling, der omlægges til en aldersopsparing 

Samtidig er overenskomstens aftale om fx 12 procent bidrag stadig overholdt.

Aldersopsparing kan have betydning for sociale ydelser

Selv om indbetalingen til aldersopsparing ikke påvirker din skattebetaling, skal du være opmærksom på, at skiftet fra en fradragsberettiget pensionsindbetaling til ikke fradragsberettiget aldersopsparing kan have betydning ved beregning af sociale ydelser – både for dig selv og evt. ægtefælle eller samlever.

Indbetaling 9.100 kroner/58.900 kroner i 2024

I 2024 må du betale op til 9.100 kroner på en aldersopsparing. Fra indkomståret syv år før det år, du når folkepensionsalderen, må du indbetale op til 58.900 kroner men under visse betingelser.

Er du født i 1963, når du folkepensionsalderen i 2031, og du kan begynde at indbetale det høje beløb til aldersopsparing i 2024.

Du kan fortsætte med at indbetale indtil udbetalingstidspunktet (læs mere om det i næste afsnit).

Pas på for store indbetalinger

Det er vigtigt, at du ikke indbetaler mere end det tilladte beløb. Hvis du indbetaler for meget, skal du betale en afgift på 20 procent af det overskydende beløb – i visse tilfælde 40 procent.

Har du mere end én aldersopsparing, er det vigtigt, at du selv holder øje med, om du overskrider det tilladte beløb. Loftet over indbetalingen gælder samlet for alle dine indbetalinger til aldersopsparing — dvs. både for ordninger der er oprettet af din arbejdsgiver og dem, du selv har oprettet.

Undtagelser du skal være opmærksom på ved indbetaling fra syv år før folkepensionen

Det er ikke alle, som har syv år eller mindre til folkepensionsalderen, der må indbetale det høje beløb.

Hvis du er begyndt at modtage udbetaling fra en pensionsordning – enten indkomst- eller afgiftspligtig – fra ti år før folkepensionsalderen, kan du ikke foretage den høje indbetaling fra indkomståret efter det år, hvor du har påbegyndt udbetalingen.

Det gælder dog kun, hvis du har påbegyndt udbetalingen af pensionsordning den 1. april 2018 eller senere. Hvis du har påbegyndt udbetalingen før den 1. april 2018, kan du fortsat indbetale op til 58.900 kroner.

Det er særlig vigtigt at være opmærksom på betingelserne for indbetaling, hvis du vil indbetale mere end 9.100 kroner, fordi afgiften ved for stor indbetaling er 40 procent, hvis du indbetaler mere en 9.100  kroner på aldersopsparing fra syv år før folkepensionsalderen.

Begrænsningen gælder ikke for alle udbetalinger fra en pensionsordning, blandt andet gælder den ikke for udbetaling af ATP, udbetaling af indekskontrakter ved alder 67 og udbetaling af invalidepension og ægtefællepension.

Læs også: Få pensionen til at række

Reglerne for ”diskvalificerende” udbetalinger er komplicerede. Skattemyndighederne bruger indberetninger om udbetalinger fra pensionsselskaberne.

En del førtidspensionister er tidligere blevet overraskede over, at udbetalingen af deres pension er blevet indberettet som en ny – og diskvalificerende – udbetaling af pension, fordi de har nået folkepensionsalderen, og pensionsselskabet har ændret ordningen til en alderspension.

Reglerne er nu ændret, så udbetaling af en invalidepension ikke er diskvalificerende, selv om ordningen ændrer betegnelse til "alderspension".

Hvornår kan aldersopsparing udbetales?

Aldersopsparingen kan tidligst udbetales ved pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du har oprettet din pensionsordning. Din pensionsudbetalingsalder er 60 år, hvis du er født i 1958 eller tidligere.

Udbetalingen skal senest ske 20 år efter din pensionsudbetalingsalder, hvis du ikke vælger udbetaling i rater eller livsvarig udbetaling.

Spørg din bank eller dit pensionsselskab

Hvis du er i tvivl om, hvor meget du kan indbetale på en aldersopsparing, eller hvad det betyder for dine muligheder for at indbetale på en aldersopsparing, at du begynder at modtage udbetaling fra en anden pensionsordning, så kontakt din bank eller dit pensionsselskab.

Læs mere om aldersopsparing i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Læs mere om Private pensioner

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.
Læs hele mærkesagen om pension
Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 23.04.2024