Private pensioner

Få styr på dine pensioner

Brug din aldersopsparing rigtigt

Læs hvordan du får mest ud af din aldersopsparing, og hvad du skal være opmærksom på.

Aldersopsparing, eller aldersforsikring, er en pensionsordning, hvor indbetalingerne ikke kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, og hvor udbetalingen, når du har nået pensionsudbetalingsalderen, ikke beskattes og heller ikke modregnes i sociale ydelser.

Aldersopsparingen kan udbetales som et eller flere engangsbeløb, i rater eller livsvarigt og er en relevant ordning, hvis du forventer at blive modregnet i ældrecheck, pensionstillæg eller boligydelse.

Indbetaling 5.100 kr./46.000 kr.

I 2018 kan enhver indbetale 5.100 kr. på aldersopsparing. Hvis du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 46.000 kr. under visse betingelser.

Udbetaling mellem 60 og 80 år, hvis du er født i 1958 eller før

Aldersopsparingen kan tidligst udbetales ved pensionsudbetalingsalderen, der afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du har oprettet din pensionsordning.

Udbetalingen skal senest ske, 20 år efter din pensionsudbetalingsalder, hvis du ikke vælger udbetaling i rater eller livsvarig udbetaling.

Pas på for store indbetalinger

Det er vigtigt, at du ikke indbetaler mere end det tilladte beløb. Hvis du indbetaler for meget, skal du betale en afgift på 20 pct. af det overskydende beløb – i visse tilfælde 40 pct.

Hvis du har mere end en pensionsordning, er det er vigtigt, at du selv holder øje med, om du overskrider det tilladte beløb. Dette loft over indbetalingen gælder samlet for alle dine indbetalinger til aldersopsparing, dvs. både for ordninger der er oprettet af din arbejdsgiver, og dem du selv har oprettet.

Undtagelser du skal være obs på

Det er ikke alle med fem år til folkepensionsalderen, der kan indbetale det høje beløb. Hvis du er begyndt at modtage udbetaling fra en ratepension eller en livrente – enten indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig – kan du ikke længere foretage den høje indbetaling fra det følgende indkomstår.

Undtagelsen gælder, hvis du har modtaget udbetalinger i de seneste ti år før folkepensionsalderen.

Denne undtagelse er særlig vigtig, fordi afgiften er 40 pct., hvis der indbetales mere end 5.100 kr. på aldersopsparing i de fem år før folkepensionsalderen.

Der er en overgangsordning, som betyder, at begrænsningen af adgangen til at foretage den høje indbetaling til aldersopsparing ikke gælder, hvis du allerede er begyndt at modtage udbetaling fra en pensionsordning inden 1. april 2018.

Hvis du har nået pensionsudbetalingsalderen og overvejer at påbegynde udbetalingen af fx en ratepension, kan det være en god idé at starte udbetalingen inden 1. april 2018, hvis du gerne vil bevare muligheden for at indbetale et højt beløb på din aldersopsparing.

Begrænsningen gælder ikke for alle udbetalinger fra en pensionsordning, bl.a. gælder den ikke for udbetaling af ATP, udbetaling af indekskontrakter ved alder 67 og udbetaling af invalide-pension og ægtefællepension.

Spørg din bank eller dit pensionsselskab

Hvis du er i tvivl om, hvor meget du kan indbetale på en aldersopsparing, eller hvad det betyder for dine muligheder for at indbetale på en aldersopsparing, at du begynder at modtage udbetaling fra en anden pensionsordning, så kontakt din bank eller dit pensionsselskab.

Læs mere om aldersopsparing i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

Læs hele mærkesagen om pension

Sidst opdateret 25.01.2018