Private pensioner

Få styr på dine pensioner

Brug din aldersopsparing rigtigt

Få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til en aldersopsparing, og hvordan du får mest ud af den.

 

Aldersopsparing, som i forsikringsselskaberne hedder aldersforsikring, er en pensionsordning, hvor du ikke kan trække indbetalingerne fra i din skattepligtige indkomst. Til gengæld bliver du ikke beskattet, og heller ikke modregnet i sociale ydelser, når din aldersopsparing bliver udbetalt, forudsat du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Du kan få aldersopsparingen udbetalt som et eller flere engangsbeløb, i rater eller livsvarigt. Det sidste forudsætter dog, at dit pensionsselskab tilbyder den mulighed.

Det er især relevant for dig at overveje aldersopsparingen som ordning, hvis du forventer at blive modregnet i ældrecheck, pensionstillæg eller boligydelse.

Læs mere om private pensioner

SKAT og sociale ydelser

Du skal være opmærksom på, at indbetalingen til aldersopsparing ikke er fradragsberettiget. Det kan have betydning, hvis du indtil nu har indbetalt til en ordning, hvor der er fradragsret. Når fradraget bortfalder, skal du betale mere i skat.

Har du selv oprettet din aldersopsparing, kan du nedsætte indbetalingen til aldersopsparingen, så du har penge til at betale den ekstra skat.

Regeringen vil gerne have, at flere bruger aldersopsparing. Derfor er der indført den regel, at hvis din arbejdsgiver indbetaler til en aldersopsparing, kan dit pensionsselskab indeholde en foreløbig skat på 40 pct. af det, der bliver indbetalt, så du ikke får en ekstra skat, fordi du omlægger en del af din pensionsindbetaling til en aldersopsparing.

Samtidig er overenskomstens aftale om fx 12 pct. bidrag stadig overholdt. 

Aldersopsparing kan have betydning for sociale ydelser

Selv om indbetalingen til aldersopsparing ikke påvirker din skattebetaling, skal du være opmærksom på, at skiftet fra en fradragsberettiget pensionsindbetaling til ikke fradragsberettiget aldersopsparing kan have betydning ved beregning af sociale ydelser – både for dig selv og evt. ægtefælle eller samlever.

Indbetaling 5.400 kr./52.400 kr. i 2020

I 2020 må du indbetale op til 5.400 kr. på en aldersopsparing. Fra indkomståret fem år før det år, du når folkepensionsalderen, må du indbetale op til 52.400 kr. men under visse betingelser. 

Ex.: Hvis du er født 1. september 1957, når du folkepensionsalderen i 2024. Du kan begynde at indbetale det høje beløb til aldersopsparing i indkomståret 5 år før, dvs. i 2019.

Du kan indbetale, indtil du fylder 80 år, hvis du er født i 1958 eller tidligere.

Hvornår kan aldersopsparing udbetales?

Aldersopsparingen kan tidligst udbetales ved pensionsudbetalingsalderen, som afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du har oprettet din pensionsordning. Hvis du er født i 1958 eller tidligere, er din pensionsudbetalingsalder 60 år.

Udbetalingen skal senest ske 20 år efter din pensionsudbetalingsalder, hvis du ikke vælger udbetaling i rater eller livsvarig udbetaling.

Pas på for store indbetalinger

Det er vigtigt, at du ikke indbetaler mere end det tilladte beløb. Hvis du indbetaler for meget, skal du betale en afgift på 20 pct. af det overskydende beløb – i visse tilfælde 40 pct.

Har du mere end én aldersopsparing, er det vigtigt, at du selv holder øje med, om du overskrider det tilladte beløb. Loftet over indbetalingen gælder samlet for alle dine indbetalinger til aldersopsparing — dvs. både for ordninger der er oprettet af din arbejdsgiver og dem, du selv har oprettet.

Undtagelser du skal være opmærksom på ved indbetaling fra 5 år før folkepensionen

Det er ikke alle, som har fem år, eller mindre, til folkepensionsalderen, der må indbetale det høje beløb. Hvis du er begyndt at modtage udbetaling fra en ratepension eller en livrente – enten indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig – fra 10 år før folkepensionsalderen, kan du ikke længere foretage den høje indbetaling fra indkomståret efter det år, hvor du har påbegyndt udbetalingen. 

Det gælder dog kun, hvis du har påbegyndt udbetalingen af en pensionsordning 1. april 2018 eller senere. Hvis du har påbegyndt udbetalingen før 1. april, kan du fortsat indbetale op til 52.400 kr.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på betingelserne for indbetaling, hvis du vil indbetale mere end 5.400 kr., fordi afgiften ved for stor indbetaling er 40 pct., hvis du indbetaler mere end 5.400 kr. på aldersopsparing fra fem år før folkepensionsalderen.

Begrænsningen gælder ikke for alle udbetalinger fra en pensionsordning, bl.a. gælder den ikke for udbetaling af ATP, udbetaling af indekskontrakter ved alder 67 og udbetaling af invalidepension og ægtefællepension.

Læs også: Få pensionen til at række

Reglerne for ”diskvalificerende” udbetalinger er komplicerede. Skattemyndighederne bruger indberetninger om udbetalinger fra pensionsselskaberne. En del førtidspensionister er blevet overraskede over, at udbetalingen af deres pension er blevet indberettet som en ny – og diskvalificerende – udbetaling af pension, fordi de har nået folkepensionsalderen, og pensionsselskabet har ændret ordningen til en alderspension.

Skatteministeren har 10. november 2021 fremsat et lovforslag, der betyder at udbetalingen af en alderspension ikke betragtes som diskvalificerende, hvis udbetalingen sker i fortsættelse af udbetalingen af en invalidepension. Hvis loven vedtages, træder den i kraft 1. januar 2022.

Spørg din bank eller dit pensionsselskab

Hvis du er i tvivl om, hvor meget du kan indbetale på en aldersopsparing, eller hvad det betyder for dine muligheder for at indbetale på en aldersopsparing, at du begynder at modtage udbetaling fra en anden pensionsordning, så kontakt din bank eller dit pensionsselskab.

Læs mere om aldersopsparing i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.
Læs hele mærkesagen om pension

Sidst opdateret 18.11.2021