Aldersopsparing

Sidst redigeret den 12.01.2022

Oprettelse 
Aldersopsparing i pengeinstitutter, aldersforsikring og supplerende engangssum i pensionsselskab eller pensionskasser, kan oprettes af den enkelte eller af en arbejdsgiver.

Indskud
Samlet årlig indskud er for alle 5.500 kr. 

Fra indkomståret 5 år før det år, folkepensionsalderen opnås til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, kan indskydes 54.200 kr., dog ikke hvis man er begyndt at modtage udbetaling fra en ratepension eller livrente, enten indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig, inden for de sidste 10 år før folkepensionsalderen.

I så fald kan man ikke længere foretage den høje indbetaling fra det følgende indkomstår, men kun de 5.500 kr.

Begrænsningen gælder kun, hvis man har påbegyndt udbetalingen efter 1. april 2018, ellers kan der stadig indbetales op til 54.200 kr. Begrænsningen gælder ikke for alle udbetalinger fra pensionsordninger, f.eks. er udbetaling af ATP, indekskontrakter ved alder 67 år, invalidepension og ægtefællepension fritaget.

Er man kun berettiget til at indbetale 5.500 kr. skal der betales en afgift på 40 % af for stor indbetaling fra fem år før folkepensionsalderen.

Ved overskridelse af grænsen på 5.500 kr. i øvrigt betales en afgift på 20%. Afgiften kan i begge tilfælde nedsættes til 4%, hvis beløbet overføres til fradragsberettiget pensionsordning. Beløbet, der overføres kan fratrækkes i skatten i det år, man indbetalte beløbet på aldersopsparingen. Flere oplysninger og vejledning findes på årsopgørelsen for indskudsåret.

Indskud på aldersopsparing er uden skattefradragsret.

Udbetaling
Udbetaling kan tidligst ske, når pensionsudbetalingsalderen er nået og senest 20 år efter. Man kan vælge at få opsparingen udbetalt som et eller flere engangsbeløb eller i rater

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri og påvirker ikke sociale ydelser.
Vælger man at få opsparingen udbetalt, før pensionsudbetalingsalderen er nået, skal der betales 20% i afgift

Det er muligt at få aldersopsparingen udbetalt ved varigt tab af erhvervsevnen, hvis man bevilges førtidspension eller bliver ramt af livstruende sygdom. Ved død bliver opsparingen udbetalt til de begunstigede.

Læs også forrige afsnit om Investering og skat af afkast.
Se desuden også afsnittene Klagemuligheder, Pensionsinfo, Pensionsudbetalingsalder, Flytning til andet selskab og sammenlægning og Ophør af bidrag.

Indhold hentes