Aldersopsparing

Sidst redigeret den 03.12.2018

Oprettelse og indskud
Aldersopsparing i pengeinstitutter, aldersforsikring og supplerende engangssum i pensionsselskab eller pensionskasser kan oprettes af den enkelte eller af en arbejdsgiver.
Samlet årlig indbetaling:
Alle: 5.100 kr.
Fra indkomståret 5 år før det år, folkepensionsalderen nås: 46.000 kr.

Loftet over indbetalinger gælder for alle aldersopsparinger, og indbetaling ud over loftet udløser en afgift.

Man kan fortsætte med at indbetale på aldersopsparing op til den høje beløbsgrænse, til man begynder udbetaling af løbende pensioner, f.eks. ratepension og livrente. (Gælder, hvis udbetalingen er begyndt før 1. april 2018). Dog er nogle udbetalinger undtaget denne regel, f.eks. udbetalinger som følge af invaliditet, tjenestemandspension, indekskontrakter og ATP. Forbuddet mod udbetaling gælder fra 10. år før det år folkepensionsalderen nås. Der kan indbetales, til man fylder 80 år.

Indskuddet er uden skattefradragsret.

Udbetaling
Udbetaling kan tidligst ske, når pensionsudbetalingsalderen er nået og senest 20 år efter.
Man kan vælge at få opsparingen udbetalt som et engangsbeløb eller over flere gange.
Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri og påvirker ikke sociale ydelser.
Vælger man at få opsparingen udbetalt, før pensionsudbetalingsalderen er nået, skal der betales 20% i afgift

Det er muligt at få aldersopsparingen udbetalt ved varigt tab af erhvervsevnen og bliver bevilget førtidspension eller bliver ramt af livstruende sygdom. Ved død bliver opsparingen udbetalt til de begunstigede.

Læs også forrige afsnit om Investering og skat af afkast.
Se desuden også afsnittene Klagemuligheder, Pensionsinfo, Pensionsudbetalingsalder, Flytning til andet selskab og sammenlægning og Ophør af bidrag.

Indhold hentes