Aldersopsparing

Sidst redigeret den 08.02.2024

Oprettelse 
Aldersopsparing i pengeinstitutter, aldersforsikring og supplerende engangssum i pensionsselskab eller pensionskasser, kan oprettes af den enkelte eller af en arbejdsgiver.

Indskud
Samlet årligt indskud er for alle 9.100 kr. (2024)

Fra indkomståret 7 år før det år, folkepensionsalderen opnås til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, kan indskydes 58.900 kr. (2024), dog ikke hvis man er begyndt at modtage udbetaling fra en ratepension eller livrente, enten indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig, inden for de sidste 10 år før folkepensionsalderen.

I så fald kan man ikke længere foretage den høje indbetaling fra det følgende indkomstår, men kun de 9.100 kr.

Begrænsningen gælder kun, hvis man har påbegyndt udbetalingen efter 1. april 2018, ellers kan der stadig indbetales op til 58.900 kr. Begrænsningen gælder ikke for alle udbetalinger fra pensionsordninger, fx er udbetaling af ATP, indekskontrakter ved alder 67 år, invalidepension og ægtefællepension fritaget.

Er man kun berettiget til at indbetale 9.100 kr. skal der betales en afgift på 40% af for stor indbetaling fra 7 år før folkepensionsalderen.

Ved overskridelse af grænsen på 9.100 kr. i øvrigt betales en afgift på 20%. Afgiften kan i begge tilfælde nedsættes til 4%, hvis beløbet overføres til fradragsberettiget pensionsordning. Beløbet, der overføres kan fratrækkes i skatten i det år, man indbetalte beløbet på aldersopsparingen. Flere oplysninger og vejledning findes på årsopgørelsen for indskudsåret.

Indskud på aldersopsparing er uden skattefradragsret.

Udbetaling
Udbetaling kan tidligst ske, når pensionsudbetalingsalderen er nået og senest 20 år efter. Vær opmærksom på at pensionsudbetalingsalder er et andet udtryk end folkepensionsalder. Se afsnittet Pensionsudbetalingsalder under Forskellige oplysninger om pension.

Hvis opsparingen ikke er udbetalt senest 20 år efter pensionsudbetalingsalder, et det muligt at aftale udbetaling i rater over maksimalt 10 år. Og skulle man i den periode ønske at få opsparingen udbetalt helt eller delvist, er det også muligt.

Vælger man at få opsparingen udbetalt, før pensionsudbetalingsalderen er nået, skal der betales 20% i afgift

Det er muligt at få aldersopsparingen udbetalt ved varigt tab af erhvervsevnen, hvis man bevilges førtidspension eller bliver ramt af livstruende sygdom. Ved død bliver opsparingen udbetalt til de begunstigede.

Se også afsnittene Investering og skat af afkast under Forskellige oplysninger om pension.

Indhold hentes