Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Private pensioner

Få styr på dine pensioner

Sådan samler du dine pensioner

Det kan være en fordel for dig at samle dine pensionsordninger ét sted. Du får lettere ved at overskue din samlede pension. Og du kan spare omkostninger.

Artiklen kort

Du kan med fordel samle dine pensioner

Når du samler dine pensioner, får du bedre styr på din økonomi og undgår unødvendige gebyrer.

Det er også besværligt at holde styr på flere forskellige pensionsordninger. Med en samlet pensionsordning får du nemmere et overblik.

Læsetid 2-3 minutter

__________________

Det kan være skønne spildte penge, hvis du har flere pensionsordninger liggende forskellige steder. De små klatpensioner udhules nemlig gradvist af gebyrer og inflation.

Du skal især være opmærksom, hvis du har haft ansættelser af kortere varighed, hvor du har haft en overenskomstmæssig pension. For så er det ret sandsynligt, at du har en klatpension eller to et eller andet sted.

Læs også: Få pensionen til at række

Du bør samle dine klatpensioner

Har du en arbejdsmarkedspension, gælder den såkaldte jobskifteaftale, der gør det muligt at overføre din pension fra én arbejdsmarkedspension til en anden i forbindelse med jobskifte.

Aftalen gælder tre år fra jobskifte, hvis der er tale om en pension over 58.100 kroner.

Har du en mindre pension, dvs. en pension med en værdi under ca. 58.100 kroner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, er der ingen tidsfrist for at overføre pensionen.

Få overblik over dine pensionsordninger på www.pensionsinfo.dk

Specielt ”klatpensioner”, som risikerer at blive udhulet af omkostninger, kan ofte med fordel overføres til det selskab, hvor du aktivt indbetaler.

Du kan også overføre ordninger, der ikke er led i et ansættelsesforhold. Det sker efter reglerne i det enkelte pensionsselskab eller pengeinstitut. 

Hvornår skal du samle dine pensioner

Det er ikke altid en god idé at samle sine pensionsordninger. I nogle tilfælde er omkostningerne ved selve overførslen for høje, eller der gælder andre betingelser.

For ordninger i pensions- og livsforsikringsselskaber skal du særligt være opmærksom på, om der sker ændringer i de tilknyttede forsikringsdækninger. Hvis der er tale om pensioner med garanterede ydelser, er det usandsynligt, at den bevares på tilsvarende vilkår ved overførsel.

Du bør undersøge, om der er rettigheder knyttet til pensionen, du ønsker at bevare – det gælder især for ældre pensionsordninger.

Læs i håndbogen "Værd at vide" om private pensioner

Det kan være en fordel ikke at samle små pensioner

Der kan også være situationer, hvor der er en skattemæssig fordel ved ikke at samle klatpensioner. I visse situationer kan det ikke betale sig at samle små pensioner. Det gælder små pensionsordninger med livsvarig udbetaling, der er oprettet i et ansættelsesforhold, hvis de kan udbetales som et engangsbeløb. 

Det skyldes, at det ofte er mere fordelagtigt at få et engangsbeløb end at få udbetalt små pensionsbeløb løbende, fordi du ved udbetalingen af et engangsbeløb undgår modregning i sociale ydelser.

Ved små pensioner forstås i Pensionsbeskatningsloven pensioner med en årlig udbetaling under 12.300 kroner.

Mange pensionister med små pensionsudbetalinger oplever, at modregning i sociale ydelser sammen med indkomstbeskatning betyder, at der ikke bliver ret meget tilbage af den løbende udbetaling fra en privat pension.

Derfor gælder det normale råd om at samle små pensioner ikke nødvendigvis, hvis du nærmer dig pensionsalderen, og du har en pension, der kan udbetales som et engangsbeløb efter de særlige regler om 40%-afgift, når du når pensionsudbetalingsalderen (60 år, hvis du er født før 1. januar 1959).

Særlige forhold

Reglen gælder kun livsvarige pensioner, der er oprette som led i et ansættelsesforhold, hvis den årlige udbetaling er under 12.300 kroner (2024) og kun, når det er din arbejdsgiver, der har foretaget indbetalingen.

Hvis du selv har fortsat indbetalingen, efter du er stoppet hos din arbejdsgiver, fx hvis du er blevet arbejdsløs, har det hidtil været SKAT's opfattelse, at du ikke kan anvende reglen.

Landsskatteretten har imidlertid afgjort, at hvis en ordning er oprettet som led i et ansættelsesforhold, så er den omfattet af reglen om afgift på 40 procent.  Spørg eventuelt dit pensionsselskab, om din pension er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle pensionsselskaber fortolker reglen om udbetaling af en arbejdsmarkedspension ens. Nogle selskaber ønsker – i visse situationer – ikke at udbetale pensionen som et engangsbeløb.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 01.07.2024